Abonnér

Kalender

Afholdte arrangementer

 • 30-11-2018

  Kom til seminar ved Center for Fælles Beslutningstagning (www.cffb.dk) og bliv inspireret til at gøre det endnu bedre for vores patienter. Vi har sammensat et spændende program, hvor professor Leonard Berry, professor Paul Barach og kvalitetschef, onkolog Joseph Jacobsen vil give værdifuld viden om, hvordan vi kan forbedre patienters oplevelser af sundhedsvæsenet i forbindelse med deres kræftbehandling.
  Tilmeldingsfrist: 10. november 2018

 • 29-11-2018

  Formålet med workshoppen er at etablere et nationalt netværk af fagpersoner, der arbejder aktivt med fortolkning af genetisk information i relation til behandlingsvalg.

  Timeldingsfrist: 22. november

 • 28-11-2018

  DMCG.dk inviterer til Dansk Kræftforum. Mødets overordnede fokus vil være på kliniske retningslinjer samt tværgående DMCG aktiviteter.

  Tilmeldingsfrist: D. 9. november 2018

 • 27-11-2018

  The main theme is immuno¬therapy,when Biopeople, together with partners and sponsors, invites you to attend the Bioagora 2018.

  Tilmeldingsfrist: D. 25. november 2018

 • 27-11-2018

  DCCC DIBH inviterer til den første nationale workshop om deep inspiration breath hold (DIBH), hvor fokus vil være på brug og opstart af samt erfaringer med DIBH i forbindelse med stråleterapi.
  Tilmeldingsfrist: 1. september 2018

 • 22-11-2018

  Tidlig opsporing sænker kræftdødeligheden, fordi chancen for helbredelse er størst, når svulsten stadig er lille og lokaliseret. Fra blodprøver, billedskabende og andre teknikker, kendes en stadig længere liste af specifikke risikofaktorer. Deres kliniske værdi for rettidig opsporing er oftest ukendt. Vi ønsker, på tværs af de enkelte kræfttyper, at etablere et netværk, der skal danne basis for høj-evidensstudier.
  Tilmeldingsfrist: Først til mølle og senest d. 15. novmber 2018

 • 19-11-2018

  DCCC PRO inviterer til at deltage i et fælles internat, hvor der skal opnås en fælles strategi/køreplan for, hvad de enkelte DMCG-er vil/skal gøre i forhold til at indføre PRO for senfølger.
  Tilmeldingsfrist: 21. september 2018

 • 12-11-2018

  Mødet vil omhandle færdiggørelse af aktivitetsrapport for bioinformatikcentret og færdiggørelse af NEXT databasen samt fortsættelse af samarbejdet og finansiering af aktiviteter efter NEXT.
  Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2018

 • 08-11-2018

  The programme will include updates on standard of care in the Nordic countries, radiotherapy development, systemic treatment, translational research, late toxicity and shared decision-making studies. Participants from all professional groups, treating this rare disease in the Nordic countries are welcomed for multidisciplinary presentations and discussions.
  Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

 • 05-11-2018

  This workshop will focus on best-practice, experience, and current challenges for public-private collaboration in Immuno-Oncology. Talks by key national speakers representing key players in the regional arena will be featured in an open forum with plenty of possibilities to initiate further discussion and establish collaborative activities.
  Tilmeldingsfrist: Først til mølle

 • 08-10-2018

  Det 24. Danish Cancer Society Symposium sætter fokus på Modern imaging in clinical oncology - from technological advances to patient benefit.
  Tilmeldingsfrist: 11. juni 2018

 • 06-09-2018

  The objective of the Pathology Symposium is to provide a comprehensive in-depth update on selected common soft tissue tumors of the skin pertinent to everyday practice of skin pathology and to improve attendees’ diagnostic skills.

 • 30-08-2018

  DCCC inviterer alle interesserede til at komme og blive klogere på immunterapi under kyndig vejledning af bl.a. Inge Marie Svane professor og overlæge ved Herlev Hospital og leder af det Nationale Forskningscenter for Immunterapi

 • 30-08-2018

  Danske Kræftforskningsdage er et nyt, nationalt initiativ fra DCCC og DMCG.dk, hvor formålet er at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.

 • 18-06-2018

  DCCC COR inviterer til det første internat, hvor fokus udelukkende vil være på at skrive protokoller, som er rettet mod at undersøge (risiko for) hjertesygdom efter onkologisk behandling, såvel strålebehandling som systemisk behandling eller teste intervention over disse hjertesygdomme.

 • 13-06-2018

  The newly established cancer immunotherapy research network, IMMUNONET, cordially invites you to the inaugural meeting, where we will discuss the future of cancer immunotherapy research in Denmark. 

 • 30-05-2018

  Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres.

 • 28-05-2018

  NEXT Bioinformatik er et netværk af de kliniske bioinformatikere inden for kræftområdet på tværs af de fire universitetshospitaler (AalborgUH, AUH, OUH, RH). 

 • 24-05-2018

  Tre seminarer af Richard Simon, tidligere direktør ved Biometric Research Program, the National Cancer Institute, USA

 • 24-05-2018

  Three seminars by Richard Simon, former Director at Biometric Research Program, the National Cancer Institute, USA

 • 24-05-2018

  DCCC Personlig Medicin inviterer til et arbejdsmøde om recidiv og resistens. Formålet med mødet er at samle klinikere, så de kan sætte recidiv patienten i folkus og definere problemet samt drøfte muligheder for ét eller flere kliniske protokolforslag, der tilfredsstiller behovet for dokumentation af den nye diagnostik ved recidiv af kræftsygdomme.

 • 13-03-2018

  DMCG.dk inviterer til Dansk Kræftforum. Mødets overordnede fokus vil være Kræftplan IV tiltag.

 • 28-02-2018

  Kræftens Bekæmpelse har bevilget 25 mio. kr. til etablering og drift af Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi under DCCC. Som startskud arrangeres et kick-off internatmøde for alle med interesse for forskning i stråleterapi.

 • 09-02-2018

  Grib muligheden for gode faglige diskussioner og hyggeligt samvær med lungecancer interesserede kolleger.