Abonnér

Kalender

Afholdte arrangementer

 • 29-05-2024

  Multidiciplinært netværk for fokal behandling af prostatacacer inviterer til netværksmøde d. 29.-30. maj 2024 på ARos Art Museum i Aarhus. Målgruppen for deltagelse er fysikere, onkologer, urologer, patologer, radiologer og specialister i nuklearmedicin med interesse for prostatakræft. Tilmeldingsfrist: 2. april 2024.

 • 07-05-2024

  Der afholdes en workshop for udarbejdelse af en ny fase II protokol: '"WISPER - en feasibility protokol for at teste behandling med en af de nyere vægttabsmediciner blandt kræftpatienter i kræftbehandling" d. 7-8. maj 2024 på SINATUR Hotel Storebælt. Eksterne midler vil dække overnatning og forplejning for deltagere i mødet. Transportudgifter er ikke dækket af disse midler. Tilmeldingsfrist: 30. april. 

 • 22-04-2024

  Den 22. april 2024 inviterer ctDNA forskningscentret til webinar om ctDNA RECIST. Hør Karen-Lise Garm Spindler fortælle om ctDNA RECIST og mulighederne herved. Intentionen er at starte en dialog om ctDNA RECIST og potentialerne for indflydelsen på klinisk beslutningstagning. Arrangementet er online. Tilmeldingsfrist d. 19 april 2024 

 • 18-04-2024

  ACROBATIC afholder sit fjerde Videnscenter møde den 18. april 2024 hos Kræftens Bekæmpelse i København. Mødet vil tage udgangspunkt i Kræftplan V i relation til kræftkirurgi og forskning. Tilmeldingsfrist: 4. april.

   

 • 18-04-2024

  Danish Psycho-Oncology Coorporative group (DPOC) inviterer sundhedsprofessionelle, forskere og patientrepræsentanter til deres årlige nationale konference d. 18.-19. april 2024 i Vejle. Konferencen vil have fokus på psyko-onkologiske senfølger både fra et klinisk og et forskningsmæssigt perspektiv. Tilmeldingsfrist: 1. april.

 • 18-04-2024

  Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) afholder sit 9. netværksmøde torsdag d. 18. april 2024 fra 14.00-16.00. Netværksmødet afholdes virtuelt. Tilmeldingsfrist: 15. april.

 • 17-04-2024

  DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE) inviterer alle interesserede til symposium onsdag d. 17. april 2024 hos Kræftens Bekæmpelse i København. Temaet for mødet er bedre behandling til ældre kræftpatienter. Tilmeldingsfrist: 1. april 2024.

 • 16-04-2024

  Den 16. april 2024, inviterer Kræftambulatorium, Sygehus Sønderjylland, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), til temadag om sundhedsfremme hos kræftpatienter på Hotel Alsik i Sønderborg. Fokus på temadagen er sundhedsadfærdens helbredsmæssige betydning for kræftpatienters forløb og en fælles tilgang for at arbejde med sundhedsfremme på tværs af sektorer. Tilmeldingsfrist: 11. marts 2024

   

 • 08-04-2024

  Styregruppen for det nationale projekt, Livet med strålebehandling: Livskvalitet hos unge voksne med kræft, inviterer til opstartsmøde d. 8. april kl. 10.00-14.30 på Odense Universitetshospital. Formålet med mødet er at diskutere design, endemål, arbejdsgange og tidsplan for projektet. Tilmeldingsfrist: 1. april 2024.

 • 18-03-2024

  Planlægningsgruppen i NAYAcare DK inviterer til virtuelt eftermiddagsmøde i Nationalt netværk for forskning i og med unge voksne med kræft mandag d. 18. marts. Formålet med mødet er at gøre status på igangværende tværfaglige nationale forskningsprojekter og diskuterer, hvordan forskningsprojekter i netværket understøttes økonomisk. Tilmeldingsfrist: 14 marts 2024.

   

 • 14-03-2024

  Den 14. marts 2024 samt 12. september 2024 afholdes workshops i initiativet SEPLINE. Formålet er at fremme vidensdeling, øge samligneligheden af ​​forskningsresultater og lette forskning indenfor socioøkonomiske faktores betydning for kræftoutcome. Over de to workshops vil deltagerne dele viden og erfaringer samt udarbejde specifikke anbefalinger i forhold til mål for socioøkonomisk stilling og metoder til analyser. Disse vil blive pilottestet i data og sammenfattet i en national guideline. Tilmeldingsfrist: 21. januar 2024

 • 27-02-2024

  Dansk Psyko-Onkologisk Netværks (DPOC) Forskningsudvalg inviterer til virtuelt fyraftensmøde tirsdag d. 27. februar fra kl. 15.30-16.30. Temaet for mødet er Familien omkring Kræftpatienten. Tilmelding kræves.

 • 08-02-2024

  Nationalt tværfagligt hæmatologisk forskningsnetværk i Danmark inviterer til netværksmøde d. 8. februar 2024 på Rigshospitalet. Formålet med mødet er at fremme yderligere udvikling af netværket, kortlægge den hæmatologiske forskning i Danmark og indlede arbejdet med planlægningen af fremtidigt fælles forskningssamarbejde. Tilmeldingsfrist: 31. januar 2024.

 • 25-01-2024

  Viden om udredning og behandling af senfølger samt rehabilitering efter et kræftforløb gennemgår stor udvikling i disse år. Har det din interesse, så tilmeld dig konferencen d. 25. januar 2024, hvor DCCC og REHPA afholder 'Konference om Senfølger efter Kræft' i Odense. Tilmelding: UDSOLGT

 • 22-01-2024

  National brug af kunstig intelligens i strålebehandlingen afholder workshoppen ”Clinical Implementations of Artificial Intelligence in Radiotherapy” d. 22.-23. januar 2024 i Odense. Workshoppen vil fokusere på nuværende og fremtidige projekter og forskning inden for udviklingen og brugen af AI-værktøjer i stråleterapi. Tilmeldingsfrist: d. 3. januar.

 • 16-01-2024

  Projektgruppen bag FRAGINOC-studiet inviterer til et statusmøde efter opstart af projektet. Mødets program indeholder en projektstatus, opfølgning på tilstødende projekter og præsentation af patienters perspektiv. Derudover vil der være gruppearbejde inden for de enkelte kliniske områder, hvor der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, adressere udfordringer og fremsætte forslag til forbedringer. Mødet afholdes d. 16. januar 2024 fra 9.30 til 15.00 på Nyborg Strand Hotel. Tilmedlingsfrist 22. december 2023. 

 • 30-11-2023

  Det årlige møde i DCCC Stråleterapi vender tilbage – så sæt kryds i kalenderen! Vær med den 30. november – 1. december 2023 i Middelfart, når vi skaber et forum for national vidensdeling indenfor stråleterapien. Tilmeldingfrist 23. oktober

 • 16-11-2023

  DCCC og CONTROL afholder populærtvidenskabeligt foredrag om børnekræft d. 16. november fra 16:00-18:00 hos Kræftens Bekæmpelse, København. Til foredraget vil nogle af landets førende forskere inden for området holde oplæg og svare på spørgsmål fra salen. Tilmeldingsfrist: d. 13. november.

 • 16-11-2023

  Nationalt Forskninscenter for Børnekræft, CONTROL, og Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC afholder et populærvidenskabeligt foredrag om børnekræft torsdag d. 16. november kl. 16.00-18.00. Foredraget kan ses online via live stream. Tilmelding er ikke nødvendigt.

 • 13-11-2023

  DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling afholder årsmøde d. 13. - 14. november 2023, i Aarhus. Formålet med mødet er at få en opdatering om aktiviteter, begivenheder og projekter ved centret samt at styrke eksisterende samarbejder og skabe nye. Tilmeldingsfrist: 6. oktober 2023.

 • 13-11-2023

  Dansk Netværk for Radiobiologiforskning afholder sit årlige netværksmøde d. 13. – 14. november i Odense. Netværket og det årlige netværksmøde har til formål at videreudvikle radiobiologiskforskning i Danmark og Skandinavien. Til mødet vil de bl.a. dykke ned i aktuel forskning inden for feltet. Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2023.

 • 07-11-2023

  Sæt kryds i kalenderen d. 7. november 2023 kl. 10-15, hvor 'Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)' afholder netværksmøde på Odense Universitetshospital. 

 • 02-11-2023

  ACROBATIC afholder sit andet internat for CFA2 med fokus på bl.a.ny teknologi inden for kræftkirurgi, innovation samt samarbejde med industrien. Internatet afholdes d. 2-3. november i Aarhus. Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2023.

 • 30-10-2023

  Det er med stor glæde, at planlægningsgruppen inviterer til det første netværksmøde i Network for AYA cancer research in Denmark (NAYAcare DK) på Storebælt Signatur Hotel og Konference i Nyborg fra den 30. til 31. oktober. Formålet med mødet er at kortlægge eksisterende forskningsprojekter om kræft hos unge, igangsætte nye tværfaglige forskningsprojekter og udvide forskningsnetværket inden for kræft hos unge voksne. Tilmeldingsfrist: d. 13. oktober

 • 18-09-2023

  DCCC netværket "Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer" afholder et  internat d. 18. - 19. september 2023, på Sandbjerg Gods. Tilmeldingsfrist: 16. juli 2023.

 • 12-09-2023

  DCCC DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE) afholder internat d. 12.-13. september 2023 på Milling Hotel Plaza, Odense. Internatet præsenterer og diskuterer nye, igangværende og afsluttede projekter, men fokus på at forankre og forstærke netværket. 

 • 31-08-2023

  Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) inviterer endnu en gang til Danske Kræftforskningsdage, d. 31. august - 1. september 2023 i Odense. Udsolgt.

 • 20-06-2023

  BiGART konferencen 2023 - Acta Oncologica Biology-Guided Adaptive Radiotherapy conference - afholdes d. 20. - 21. juni 2023 i Århus. Konferencen er åben for både danske og internationale læger, fysikere, strålebiologer og andre fagfolk med en aktiv interesse for området. Konferencen afholdes på engelsk og omfatter bl.a. inviterede præsentationer og diskussionsrunder. Det er muligt at indsende abstracts, inden d. 6 marts, indenfor fire forskellige kategorier. Tilmeldingsfrist: 17. maj 2023.

 • 19-06-2023

  D. 19. juni 2023 afholder Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) det årlige symposium ved centret og Århus Universitetshospital. Programmet vil indebære bl.a. indsigt i løbende translationel og klinisk forskning, diskussioner om nordiske samarbejdspotentialer og en rundvisning i centeret. Afholdes på engelsk. Tilmeldingsfrist: 29. maj 2023

 • 15-06-2023

  ctDNA og DCCC inviterer til populærvidenskabeligt foredrag på Folkemødet torsdag d. 15 juni kl 17. Bliv klogere på hvordan dit blod kan afsløre hemmeligheder om dig og din sundhed. KræftDNA fra blodprøver kan revolutionere vores kræftbehandlinger og øge overlevelsen og livskvaliteten. Og det er ikke ren fremtids-snak. Teknologien bliver lige nu afprøvet på flere danske hospitaler. Men hvordan virker det, og hvor langt er forskningen? Mød professor Lars Dyrskjøt og professor Claus Lindbjerg Andersen fra 'Dansk Forskningscenter for Cirkulerende Tumor DNA Guidet Kræftbehandling' til et populærvidenskabeligt foredrag, hvor der stilles skarpt på, hvad teknologien kan gøre for den enkelte patient nu og i fremtiden. Arrangementet er åbent og gratis. 

 • 07-06-2023

  DCCC og Danish CAR-T cell Network (DCTN) afholder nationalt seminar om akademiske celler d. 7 juni kl. 14:00-17:00 ved DTU Lyngby. Seminaret har til formål at skabe et fælles overblik for området samt at give en status på hvad der er på vej når vi ser i mod den nære fremtid. Dette gælder både i forhold til sygdomsområderne og fra et forsknings- og udviklingsperspektiv. Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023

 • 06-06-2023

  Training Network for Optimizing Adoptive T cell Therapy of Cancer (T-OP), Danish CAR-T cell Network (DCTN) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) inviterer til symposium d. 6.-7. juni 2023 i Oticonsalen ved DTU. Emnet for arrangementet er behandling med CAR-T og nye fremskridt på området. Programmet består af en række spændende præsentationer af den seneste forskning på området, flash talks og postersession. Tilmeldingsfrist d. 1 maj 2023

   

 • 01-06-2023

  I samarbejde med Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) inviterer DCCC til en konstruktiv konference, hvor du kan høre om tiltag og interventioner, der målrettet forsøger at mindske uligheden på kræftområdet de steder, hvor vi allerede nu ved, at den opstår. Det foregår den 1. juni i Middelfart. Vi håber, at sundhedsfagligt personale, læger, forskere og beslutningstagere fra alle dele af sundhedsvæsenet og landet. Det er gratis at deltage. Dagen vil være relevant for aktører både fra kommuner, hospitaler og almen praksis’. Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023

 • 30-05-2023

  National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe) inviterer til det 3. årlige netværksmøde inden for forskning i overvægt og kræft. Mødet vil finde sted d. 30.-31. maj 2023 på Storebælt Sinatur Hotel, Nyborg. Efter tilmelding opfordres til, at deltagere indsender et abstract inden d. 1. maj. Tilmeldingsfrist: 17. april 2023.

 • 22-05-2023

  Admission for the PhD-Course: The Biology and characteristic of circulating cell free DNA and circulating tumor DNA in health and disease, is now open. It takes place on May 22-23, 2023. The module will provide the audience with a fundamental understanding of the biology of cell free and circulating tumor DNA and how working with these opens new possibilities in research and the clinic. Application deadline: March, 10, 2023.

 • 22-05-2023

  'Samarbejde mellem den palliative databasedatabase/DMCG og de sygdomsspecifikke DMCG’er omkring palliativ indsats sygdomsspecifikke DMCG’er omkring palliativ indsats' afholder Seminar for Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde d. 22.-23. maj 2023, i Odense. Tilmeldingsfrist: 10. maj

 • 15-05-2023

  FRAGINOC-studiegruppen inviterer til en dagsmøde den 15. maj i Nyborg fra kl. 9:30 til 15:00. Studiet har til formål at skabe viden om værdien af rehabilitering, frailty screeningtests og Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) for ældre patienter med nydiagnosticeret kræft i æggestokken. Mødet inkluderer præsentationer om projektets baggrund, design og erfaringer fra pilotprojektet samt gruppearbejde indenfor de forskellige kliniske områder.
  Tilmeldingfrist 5. maj 

 • 11-05-2023

  DCCC Danish Psycho-Oncology Cooperative group (DPOC) holder et opstarts-internat på Vejle Center Hotel d. 11.-12. maj 2023. På dette internat kortlægges klinisk praksis og igangværende forskning inden for psyko-onkologi i Danmark. Fokus vil være på vidensdeling og samarbejde. Deltagelse, forplejning og overnatning er gratis. Tilmedlingsfirst 1. april. 

 • 11-05-2023

  Dansk Forskningscenter for Cirkulerende Tumor-DNA Guidet Kræftbehandling afholder et online seminar om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) den 11. maj 2023 kl. 15.00-16.30. På seminaret kan du blive klogere på, hvad Bio- og GenomBanken er, og hvordan forskere kan bruge dens materialer og data. Direktør for RBGB, Estrid Høgdall, vil give et oplæg om RBGB's historie, organisation og formål og dele data om indsamlede materialer. Hun vil også give information om, hvordan du kan få adgang til eksisterende prøver og bruge infrastrukturen til prospektiv indsamling af biologisk materiale, samt præsentere et eksempel på en samarbejdsaftale for forskere. Seminaret er åbent for alle. Tilmeldingsfrist 10 maj. 

 • 02-05-2023

  Formålet til denne workshop i Middelfart d. 2.-3. maj 2023 er at mødes i et tværfagligt forum og udforske forskelle i dosisakkumulering til genbestråling og til plantilpasning mellem danske sygehuse og for at diskutere 'best practices'. Afholdes på engelsk.

 • 27-04-2023

  ACROBATIC afholder Videnscentermøde d. 27. april 2023 kl. 10-16 i Comwell, Aarhus. Emnet er "Patientens stemme i kirurgisk forskning", med fokus på patientens involvering i forskningssamarbejde, herunder erfaringer fra både England og Danmark. Tilmeldingsfrist: 17. april 2023.

   

 • 26-04-2023

  Dansk Forskningscenter for Cirkulerende Tumor DNA Guidet Kræftbehandling støtter nationale studier om ctDNA guidet kræftbehandling. Derfor indkalder centeret nu ansøgninger om støtte til gennemførsel af nationale kliniske studier, samt til studier af præanalytiske og metodemæssige problemstillinger. Deadline: 26. april 2023

 • 20-04-2023

  ACROBATIC afholder sit andet internat og netværksdannelse for CFA1– "Præhabilitering af skrøbelige patienter før kræftkirurgi" med fokus på bl.a. ulighed i sundhed, inflammatoriske biomarkører, alternative metoder til præoperativ stressreduktion, samt samspil med kommunerne. Det sker d. 20-21 april på Hotel Vejlefjord. Tilmeldingsfrist: d. 10 april. 

 • 20-04-2023

  Det nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose inviterer til netværksmøde fra torsdag den 20. april om aftenen til søndag den 23. april om eftermiddagen på Klitgården Refugium i Skagen. 

  Mødet vil fokusere på at fortsætte arbejde med de mange planlagte studier indenfor lungecancer patienter, som får venøs tromboemboli. Tilmeldingsfrist 1. april. 

 • 18-04-2023

  7. netværksmøde i 'DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)' finder sted d. 18. april 2023, kl. 10:00 -15:00, på Odense Universitetshospital. Tilmeldingsfrist: 11. april 2023

 • 23-03-2023

  ACROBATIC afholder internat for CFA3 – "Survivorship efter kræftkirurgi" med fokus på bl.a. ctDNA, patient opfølgning efter kræft, digitale løsninger, ulighed i sundhed, PRO data i praksis, samt generelle og organspecifikke senfølger efter kræft d. 23.-24. marts i Horsens. Tilmeldingsfrist: 12. marts 2023.

 • 03-03-2023

  Immunonet afholder nationalt symposium d. 3. marts fra 9:30 til 20:00 på Aarhus Universitet. Emnet for arrangementet er prækliniske modeller i kræftforskning. Programmet består af en række præsentationer af den seneste forskning, flash talks og poster session. Tilmeldingsfrist d. 6 februar.

 • 02-03-2023

  D. 2. - 3. marts 2023 afholder det DCCC støttede projekt 'Regional variation i overlevelse for patienter diagnosticeret med ovariecancer i Danmark, 2018-2021' Ovariecancer seminaret i Odense. Seminaret er bygget op omkring oplæg, som efterfølges af en diskussion og konklusion, så der efterfølgende kan rettes ind i guidelines efter fælles konsensus. Tilmeldingsfrist: 31. januar 2023.

 • 25-01-2023

  DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling afholder et online seminar om 'Håndtering af digital PCR data' d. 25. januar 2023, kl. 15:00 – 17:30. Der introduceres til basis datahåndtering af dPCR data og guides gennem praktiske øvelser korrektionen af støj i dPCR data. Målrettet folk, som bruger ddPCR til ctDNA sporing, og der kræves en basis forståelse af dPCR. Tilmeldingsfrist: 20. januar 2023

 • 24-01-2023

  DCCC-projektet Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegningsatlas afholder workshop d. 24. - 25. januar 2023. Målene med workshoppen er 1) Kvantificering af indtegningsvariansen for lymphnode-levels i hoved-hals området og 2) Opbygning af nationalt bibliotek af indtegninger til implementering af autosegmentering af lymphnodelevel i hoved-hals området. Lokale auto-segmenteringsimplementeringer vil kunne udnytte indtegningerne til både atlas bibliotek og valideringen af performance. Tilmeldingsfrist: 16. december 2022.

 • 17-01-2023

  D. 17. januar 2023, kl. 16:00-18:20, afholder DCCC & Dansk Forskningscenter for Lungekræft, støttet af Kræftens Bekæmpelse, et spændende foredrag i øjenhøjde om lungekræft, både online og fysisk. Forskere og klinikere fra Dansk Forskningscenter for Lungekræft vil igennem en række oplæg give et indblik i sygdommen og den aktuelle forskning på området. Derudover vil der også være en patient fortælling med indblik i den livskvalitet, der trods sygdommen, opnås. Alle er velkomne, både patienter, pårørende, fagfolk og andre interesserede i området.

 • 06-12-2022

  Nationalt forskningscenter for Stråleterapi - DCCC Stråleterapi - afholder en workshop under titlen "Artificial intelligence in Radiotherapy – The Danish vision" d. 6. - 7. december 2022 i Fredericia. Fokus vil være på vidensdeling og samarbejder indenfor stråleterapi AI-projekter samt diskussion og koordinering af deling af AI-modeller på tværs af Danmark. Tilmeldingsfrist: 6. november 2022.

 • 23-11-2022

  6. netværksmøde i DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) finder sted d. 23. november 2022, kl. 10.00-15.00, på Odense Universitetshospital. Tilmeldingsfrist: 14. november 2022

 • 23-11-2022

  DCCC DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE) inviterer til internat på Milling Hotel Park, Middelfart, d. 23. - 24. november 2022. På internatet vil der bl.a. blive fremlagt nye og færdige projekter, være sparring på igangværende projekter samt brainstom ift. kommende aktiviteter. Deltagelse er gratis, blot skal man selv sørge for transport. Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2022.

 • 22-11-2022

  Nationalt forskningscenter for Stråleterapi inviterer til årsmøde fra d. 22 til d. 23 november på konferencecenter Severin i Middelfart.
  På mødet er der mulighed for at få et overblik over aktiviteter inden for dansk forskning i stråleterapi, og diskutere projekter og samarbejder med forskere, klinikere og studerende fra hele landet. Deltagelse er gratis (overnatning inkluderet). Tilmeldingsfrist d. 14 oktober. 

 • 15-11-2022

  DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling afholder årsmøde d. 15. november 2022, i København. I fobindelse med årsmødet afholdes et internationalt symposium med speakers fra hele verden d. 14. november 2022. Tilmeldingsfrist: 30. september, 2022.

 • 14-11-2022

  I forbindelse med DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandlings årsmøde d. 15. november, afholdes et internationalt symposium med speakers fra hele verden d. 14. november kl. 9:00 - 19:00, i København. Tilmeldingsfrist: 30. september 2022 kl. 15:00

 • 14-11-2022

  Få inspiration til hvordan vi bliver bedre til patientinvolvering inden for kræftområdet, når DCCC Stråleterapi holder webinar om emnet på mandag d. 14. november kl. 15.00.

  Programmet kommer omkring patientinvolvering, i studier, organisatorisk, designfasen og individuelt - der er derfor helt sikkert også en relevant vinkel for dig der ikke arbejder med stråleterapi. 
  Arrangementet er online, åbent for alle, og kræver ingen tilmelding. 

 • 10-11-2022

  Sæt kryds i kalenderen d. 10. - 11. november 2022, hvor Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning afholder netværksmøde på Hotel Park i Middelfart.

 • 10-11-2022

  Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose afholder møde torsdag d. 10. - 13. november 2022 på Klitgården Refugium,  Skagen. Ved mødet vil der primært fokuseres på at arbejde videre mod at planlægge og tilrettelægge studier. Tilmeldingsfrist: 7. oktober 2022.

 • 26-10-2022

  Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi, ACROBATIC, afholder sit 2. videnscentermøde med fokus på 'Eksperimentel Kræftkirurgi' den 26. oktober, 2022, kl. 10:00-16:00, i Nyborg. Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2022.

 • 04-10-2022

  DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer afholder d. 4. oktober 2022 årsmøde på Aros Kunstmuseum i Aarhus. Temaet for dette årsmøde er "Glioblastoma Heterogeneity". Tilmeldingsfrist: 1. juli 2022, kl. 12:00.

 • 03-10-2022

  DCCC netværket 'Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning til behandling af patienter med behandlingsrefraktær cancer' inviterer til internat på Sandbjerg Gods d. 3. - 4. oktober 2022. Tilmeldingsfrist: 8. juni 2022.

 • 03-10-2022

  D. 3 oktober 2022, kl. 10-16, inviterer Danish Lymphoproliferative Cancer Research Center til møde om genetisk og datadrevne analyser for patienter med lymfoproliferativ cancer. Mødet foregår på Rigshospitalet. Mere information og tilmelding, via email til Carten Utoft Nieman, carsten.utoft.niemann@regionh.dk

 • 28-09-2022

  Det nationale samarbejde Bedre Viden om Senfølger indbyder til fagligt seminar om senfølger efter kræft d. 28. september 2022, kl. 9.30 - 17.00 på Hindsgavl Slot i Middelfart. Formålet med seminaret er at stille skarpt på, hvor langt forskningen i senfølger er kommet, hvordan viden kan implementeres i sundhedsvæsenet, hvad status er for senfølgetilbud til patienterne, og hvor udviklingen af senfølgetilbud til patienterne peger hen. Gratis deltagelse.

 • 26-09-2022

  For 6. gang afholder Kræftens Bekæmpelse det europæiske symposium med fokus på survivorship, senfølger, og rehabilitering, d. 26. - 27. september i København. 

 • 26-09-2022

  DCCC ctDNA forskningscenter indkalder hermed ansøgninger om støtte til gennemførsel af nationale kliniske studier, samt til studier af præanalytiske og metodemæssige problemstillinger. Studierne skal være inden for DCCC ctDNA centerets 5 kliniske fokusområder. Ansøgningsfrist: 26. september 2022, kl. 23:59.

 • 12-09-2022

  The DCCC project 'The Danish Working Group for MR-Linac based Radiotherapy' and Danish Society for Medical Physics (DSMF) invite to symposium at Comwell H.C. Andersen in Odense. The symposium will take place over three days, from September 12th to 14th 2022. Tilmeldingsfrist: 1. juli 2022.

   

 • 25-08-2022

  Danske Kræftforskningsdage 2022 afholdes d. 25. og 26. august 2022 på Comwell Kolding - tilmeldingen er åben. Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af forløb og områder. Derfor afholder Danish Comprehensive Cancer Center og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) landets største kræftkonference, hvor mere end 500 klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere fra hele landet samles på tværs af de forskellige sygdomsområder og forskningsdiscipliner. Tilmeldingsfrist: 1. juli 2022/ved udsolgt

 • 23-08-2022

  'Center for cancerrelateret 3D print på danske hospitaler' inviterer til kick-off seminar d. 23. - 24. august 2022 på Comwell H.C. Andersen Odense. Tilmeldingsfrist: 22. juli 2022.

 • 22-06-2022

  D. 22. juni 2022 kl. 16.00-18.20 afholder DCCC & Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft, støttet af Kræftens Bekæmpelse, et spændende foredrag i øjenhøjde. Forskere og klinikere fra forskningscenteret vil give et indblik i, hvordan vi i Danmark arbejder på at forbedre diagnostik og behandling for de specifikke sygdomstyper, som findes med blodkræft. Kræft i blodet har rigtig mange former, og er ofte tæt på unik for hver patient. Derfor skal behandlingen med lægemidler også tilpasses helt præcist til den enkelte. Således er foredragets oplæg også valgt og tilrettelagt, så de er i øjenhøjde med de pateinter og pårørende, som lever med blodkræft. Alle er velkomne, både patienter, pårørende, fagfolk og andre interesserede i området og arbejdet med at finde specifik behandling, der passer til den enkelte type blodkræft. 

 • 20-06-2022

  Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK) og CAGci afholde d. 20. juni 2022, kl. 13-17:00 møde om Biomarkører ved cancer immunterapi.

 • 19-06-2022

  The conference will take place June 20th to 22nd with a pre-conference June 19th (workshop day) 2022 at Comwell Kolding, Denmark. Deadline for submitting abstract proposals, January 25, 11.59 AM (CEST)

 • 13-06-2022

  Call out for national collaborative projects on re-irradiation, adaptive radiotherapy, intra-fractional dose reconstruction, safety margin assessment, delivered-dose-NTCP-modelling etc. If you in any way consider a project or work within these subjects, you are invited to a brainstorming and network forming event on June 13, 2022, at 09:00-15:00, at Odense University Hospital. Registration deadline: May 13, 2022.

 • 13-06-2022

  DCCC projektet 'Watchful Waiting 3 Trial' afholder møde d. 13. - 14. juni 2022 på Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia. Mødet vil omhandle emner som bl.a. status på og nyt om WW3, stråleterapi, billeddiagnostik, Quality of Life m.m. Tilmeldingsfrist: 23. maj 2022.

 • 07-06-2022

  DCCC Obesity and Cancer Research (ObeCaRe) inviterer hermed til det 2. årlige danske netværksmøde inden for forskning i overvægt og kræft. Mødet vil finde sted den 7. - 8. juni 2022 på Storebælt Signatur Hotel, Nyborg. Efter tilmelding opfordres der til at indsende et abstract til et planlagt eller fuldført studie inden for overvægt og kræft. Udvalgte indsendte abstracts vil blive inviteret til poster præsentation til mødet. Tilmeldingfrist: 1. maj 2022

 • 19-05-2022

  On May 19th 2022, the DCCC supported network IMMUNONET invites all interested to the first Danish CAR-T cell symposium. The symposium will take place at the Technical University of Denmark, Anker Engelundsvej 101, 2800 Lyngby. There will be both national and international speakers.
  Registration deadline: May 6th, 2022, Abstract deadline: May 1st, 2022.

 • 19-05-2022

  DCCC Rettigdig Opsporing afholder netværksmøde d. 19.-20. maj 2022 på Kokkedal Slot, Hørsholm, med overemnet "Measurement and Communication of Risk". Tilmeldingsfrist 10. marts 2022

 • 19-05-2022

  Multidisciplinary Neuro-Oncology to the joint symposium of Scandinavian Society of Neuro-oncology (SNOG) and Finnish Brain Tumor Research Association (FiBTRA), which will be held at the Radisson Blu Seaside Hotel in Helsinki, Finland, May 19-21, 2022. It is organized in collaboration with Tampere University. The symposium is targeted to clinical experts, clinical researchers and basic scientists who work with brain tumors. Tilmeldings- og abstractfrist: 1. april (early-bird).

 • 17-05-2022

  Den største europæiske konference for stråleterapi, ESTRO konferencen, kommer til Danmark. Temaet på årets konference er 'Learning from every patient'. Før, under og efter ESTRO2022, som afholdes i Bella Center i København den 6-10. maj, arrangerer DCCC Stråleterapi sammen med DCCC og Kræftens Bekæmpelse åbne foredrag for alle interesserede - dels online og dels på en åben scene i Bella Center, henholdsvis d. 29. april kl. 16:00-17:00, d. 7. - 9. maj kl. 15:00-17:00 & d. 17. maj kl. 16:15-17:15. Deltagelse er gratis og der er ingen registrering.

 • 06-05-2022

  Fredag d. 6. maj 2022 indbyder Det Nationale Forskningscenter for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne til symposium på Aarhus Universitetshospital. Programmet for dagen vil blandt andet byde på en status på, hvor langt forskningscenteret er kommet med forskningen i forebyggelse, behandling og opsporing af senfølger efter kræft i bækkenorganerne. Derudover vil der være fire oplæg fra forskere fra centerets internationale advisory board. Tilmeldingsfrist: 29. april 2022

 • 06-05-2022

  Den største europæiske konference for stråleterapi, ESTRO konferencen, kommer til Danmark og afholdes i Bella Center, København, den 6. - 10. maj 2022. Temaet på årets konference er 'Learning from every patient'.

 • 03-05-2022

  Der indkaldelse til stiftende møde i Danish CAR-T Cell Network (DCTN) under Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) d. 3. maj 2022 kl. 15:00 - 17:00. Mødet er virtuelt og er åbent for non-kommercielle interessenter. Tilmeldingsfrist: 2. maj kl. 15:00.

 • 02-05-2022

  D. 2. - 3. maj 2022 afholder Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi (ACROBATIC) et internat under titlen "Netværksdannelse indenfor præhabilitering af skrøbelige patienter før kræftkirurgi", på Hotel Vejle Fjord. Fokus på internatet er at opkvalificere projekter omhandlende præhabilitering hos kræftpatienter, samt at ensarte både screenings-tools og interventioner med henblik på at facilitere national implementering efter endte studier. Tilmeldingsfrist: 18. april 2022

 • 21-04-2022

  Torsdag den 21. april 2022, kl 10.00-16.00 inviterer Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi (ACROBATIC) til kick-off møde for det nye forskningscenter. Mødet bliver afholdt på Comwell Aarhus, og alle interesserede er velkomne. Tilmeldingsfrist: 18. april 2022.

 • 06-04-2022

  Kræftpolitisk Forum 2022 løber af stablen d. 6. april 2022, kl. 9.00-14.30, i Fællessalen på Christiansborg. På konferencen vil forskere, jurister og embedsfolk adressere de største udfordringer, skabe overblik over nationale og regionale løsninger, der sikrer ensartet rammer for og fortolkning af juridiske regler samt komme med forslag til styrkelse af forskningsinfrastruktur. Tilmelding stadig åben.

   

 • 05-04-2022

  5. netværksmøde i DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) finder sted d. 5. april 2022, kl. 10-16 (OBS: rykket fra d. 22. marts). Tilmeldingsfrist d. 25. marts 2022 

 • 24-03-2022

  Den 24.- 26. marts 2022 afholder Scandinavian Society for Head and Neck Oncology den tilbagevendende konference SSHNO2022. I år afholdes konferencen i Århus og vil byde på up-to-date viden og informationer på området, der vil kunne bruges i hverdagens praksis. OBS: Abstract deadline: 28. januar, 2022

 • 21-03-2022

  Danish Research Center for Equality in Cancer (COMPAS) wishes to invite all interested parties to join in a seminar at Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning on March 21st 2022 at 9:30 -15:00 to discuss the challenge of involving vulnerable patients in cancer research, and thereby addressing social inequality in cancer. With contributions from researchers from Canada and Denmark, we expect an exciting day with room for discussions to inform common challenges. Registration deadline: March 14, 2022

 • 11-03-2022

  Venøs tromboemboli hos patienter diagnosticeret med primær lungecancer med fokus på forbedret behandling og livskvalitet for den enkelte patient holder møde d. 11-13. marts 2022 på Klitgården Refugium i Skagen. Ved dette møde vil der primært fokuseres på at planlægge og tilrettelægge studier.

 • 03-02-2022

  DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE) afholder netværksmøde d. 3. februar 2022 kl. 09.30-16.00 på Odense Universitetshospital. Til mødet vil der være præsentationer og diskussion af diverse onko-geriatriske studier. Tilmeldingsfrist: 31/1-22

 • 27-01-2022

  Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer afholder d. 27.-28. januar 2022 et symposium på Haraldskaer, nær Vejle. Dette arrangement er blevet aflyst pga. corona. Ny dato og information følger.

 • 18-01-2022

  Det nationale samarbejde Bedre Viden om Senfølger indbyder til fagligt seminar om senfølger efter kræft tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 09.30-16.30 på Hindsgavl Slot, Middelfart. OBS: dette arrangement er aflyst

 • 18-01-2022

  Repræsentanter fra alle DMCG’er inviteres til første workshop om kvalitetssikring af strålebehandling (RT-QA) i kliniske forsøg d. 18. januar 2022 kl. 9:30 – 19. januar 2022 kl. 15:30, i Fredericia. På denne workshop vil erfarne DMCG’er dele ud af deres viden og der vil i fællesskab blive defineret nationale retningslinjer for fremtidig RT-QA i Danmark. OBS: Tilmeldingsfrist: 15. december 2021.

 • 06-12-2021

  Hvordan designer og anvender vi PRO struktureret og målrettet til forskning og klinisk praksis? Ved det første DCCC PRO møde november 2018 fik vi en introduktion til PRO protokoller i DMCG’erne. Nu tager vi d. 6. & 7. december 2021, på Milling Park Hotel, Middelfart, næste skridt mod implementering og anvendelse af PRO ud fra specifikke formål og ser ind i fremtiden. Tilmeldingsfrist d. 1 oktober. 

 • 26-11-2021

  Igen i år afholder DMCG.dk Dansk Kræftforum, så sæt kryds i kalenderen d. 26. november 2021, kl. 13.00-17.00. Dansk Kræftforum afholdes i Regionernes Hus, København, og vil i år sætte fokus på implementeringen af kliniske retningslinjer. Herudover præsenteres DMCG.dk-handlingsplanen for 2022 og fra kl. 16.00 afholdes DMCG.dk's årlige generalforsamling. Tilmeldingsfrist: 21. november 2021.

   

 • 22-11-2021

  DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling afholder årsmøde d. 22.-23. november 2021 i Odense. Det bliver to dage fyldt med oplæg (på engelsk), sparring og netværk. Deadline for tilmelding: 30. september.

 • 22-11-2021

  Med støtte fra DCCC afholdes der d. 22. - 23. november 2021 et 2-dags internat på Park Hotel, Middelfart, hvor repræsentanter fra de relevante DBCG-udvalg og patientrepræsentanter fra DBO sammen skal igangsætte initiativer, der kan højne en sammenhængende indsats for vores brystkræftpatienter. Tilmeldingsfrist: 24. september kl. 12.

 • 18-11-2021

  Det er nu muligt at tilmelde sig årsmødet for Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe, Dansk Lever-Galdevejs Cancer gruppe og Dansk Pancreas Cancer Gruppe, der afholdes d. 18. november kl. 10.30 – 21.30 på Ingeniørforeningens Mødecenter, København V. Seminaret har til formål at bidrage til udvikling og harmonisering af ekspertisen i specialet samt at bidrage til styrkelse af de faglige kompetencer på alle niveauer. 

 • 15-11-2021

  Mødet er det tredje i DCCC Onco-Cardiology netværk, DOC. Det afholdes over to dage på Sandbjerg Gods.

 • 11-11-2021

  Den første International Multidisciplinary Anal Cancer Conference (IMACC) afholdes i Aarhus den 11.-12. november 2021. Formålet med konferencen er at samle klinikere, forskere og multidisciplinære grupper for at styrke internationalt samarbejde, forskning og udvikling inden for analcancer.

 • 04-11-2021

  Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer afholder d. 4 november 2021 et virtuelt netværksmøde.

 • 02-11-2021

  4. netværksmøde i DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) finder sted d. 2. november 2021.

 • 11-10-2021

  Sæt kryds i kalenderen! DCCC Stråleterapi holder nationalt MR-linac møde d. 11. oktober 2021, kl. 9:30 til 14:00, på Odense Universitetshospital. Mødet er gratis og der vil være plads til ca. 35 deltagere. Mødet vil muligvis være tilgængeligt via online adgang.

 • 06-10-2021

  BiGART 2021 afholdes som en online konference, hvor både danske og internationel forskere, læger, strålebiologer og interesserede kan deltage. Konferencen består af 4 sessions med inviterede oplægsholdere og udvalgte presentationer fra de indsendte abstracts. 

 • 06-10-2021

  Smag på Livet inviterer til virtuelt møde om pårørendes oplevelser af
  senfølger efter hoved-halskræft den 6. oktober 2021, kl. 15:30-17:45. Tilmeldingsfrist: 1. oktober.

 • 05-10-2021

  DCCC Stråleterapi holder årsmøde den 5. og 6. oktober 2021 på Hotel Park i Middelfart. Til årsmødet vil fire sessioner inkludere networking, opdateringer fra arbejdsgrupperne og Flash Talks, hvor unge forskere præsenterer deres projekter og resultater (deadline for indsendelse af abstracts: 1. september 2021)

 • 04-10-2021

  DCCC netværket harmonisering af somatisk variantfortolkning til behandling af patienter med behandlingsrefraktær cancer afholder et internat d. 4.-5. oktober 2021 på Hotel Vejlefjord. Tilmeldingen er nu åben - deadline d. 1. september. 

 • 22-09-2021

  Onsdag d. 22. september kl 13:00-16:00 afholder CFA1 møde i Odense. Det bliver et møde med fokus på at skabe relationer mellem projekter og forskere og derfor også et vigtigt møde for alle med interesse i tidlig cancer detektion. Deadline for tilmelding: 15. september 2021.

 • 15-09-2021

  Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger inviterer hermed til workshop den 15. september 2021. Dagen vil bestå af en workshop med tre oplæg omhandlende hovedhals-kræft og stråleterapi.

 • 10-09-2021

  It is with great excitement we invite you to the BTC Kick Off to be held in Copenhagen, on September 10 and 11, 2021.

 • 08-09-2021

  Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer afholder d. 8 september 2021 et virtuelt netværksmøde.

 • 02-09-2021

  Det første møde i projektet bliver holdt fra torsdag den 2. september om aftenen til lørdag den 4. september om eftermiddagen på Klitgården Refugium i Skagen. 

 • 02-09-2021

  The Association of the Nordic Cancer Registries inviterer til et virtuelt, et-dags-symposium d. 2 september 2021, hvor der vil blive udvekslet nyheder og opdateringer om igangværende studier. Tilmeld dig inden d. 29 august 2021. NB arrangementet afholdes på engelsk.

 • 26-08-2021

  Landets største kræftkonference vender tilbage den 26. og 27. august 2021.

 • 23-08-2021

  I regi af DCCC indkaldes hermed til netværksmøde d. 23. august 2021, kl. 10-16 i DGI Byen, København. Fokuset for mødet vil være på udvikling af forskningsområder og DALYCA-projektet. Mødet vil bestå af korte sessioner med oplæg om specifikke underprojekter og gennemgang af det overordnede DALYCA-projekt vekslende med workshops med fokus på udvikling af forskningsområder.

 • 29-06-2021

  DCCC ctDNA centeret afholder en online talk med Anders Skanderup, senior forsker og gruppeleder ved Genome Institute of Singapore. Talken baseres på publikationen "Tissue-specific cell-free DNA degradation quantifies circulating tumor DNA burden".

 • 14-06-2021

  Dette webinar er bare ét i en række af spændende webinarer, og vil denne gang have fokus på udfordringer og muligheder indenfor kliniske forsøg i DCCC Stråleterapi

 • 10-06-2021

  Tilmelding til netværksmøde i DCCC Dansk Forskningscenter for Overvægt og Kræft (ObeCaRe) d. 10.-11. juni 2021 på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg. DCCC ObeCaRe centeret skal både forske og skabe mere viden på området og forbedre kliniske resultater og overlevelse blandt overvægtige kræftpatienter.

 • 09-06-2021

  Den National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret stråletrapi har til formål at initiere kliniske protokoller og kvalitetssikre MR-accelerator tilpasset behandling på tværs af landet. Til dette nationale møde vil der være en række online-forelæsninger om alt fra kliniske protokoller til workflow.

 • 01-06-2021

  At formulere handlingsanvisende anbefalinger til klinisk praksis kan være en kompleks og udfordrende opgave og Retningslinjesekretariatet vil med dette webinar sætte særlig fokus på denne del af retningslinjeudviklingen ved at præsentere processen fra evidens til anbefalinger, formulering og gradering af anbefalinger samt gode overvejelser i forbindelse hermed.

 • 31-05-2021

  Hvad konsekvensen er af det nyoprettede behandlingsråd og hvilken betydning deres anbefalinger kan få for implementering af nye teknologier, kan du høre meget mere om, når behandlingsrådet holder fyraftensoplæg for ctDNA centeret.

 • 26-05-2021

  Mødet er det tredje i DCCC Onco-Cardiology netværk, DOC. Det afholdes over to dage på Sandbjerg Gods.

 • 25-05-2021

  The next meeting will take place 25-26th May 2021 at Sandbjerg Gods in Denmark as a symposium. We hope the corona situation will give us the chance to meet in person so we can elaborate in depth with the defined research questions and protocol propositions. Please, save the dates.

 • 20-05-2021

  Kræft i urinvejene er et stort sundhedsmæssigt problem i Danmark. Derfor inviterer Kræftens Bekæmpelse til en digital workshop, hvor interne såvel som eksterne oplægsholdere deler nyeste viden inden for området for at drøfte perspektiver på og mulige initiativer med størst potentiale for at forbedre overlevelsen.

 • 19-05-2021

  Emnet for det næste DCCC stråletrapis webinar er 'Immuno-RT’, som er arrangeret af Michael R. Horsman, Århus Universitetshospital og Inge Marie Svane, Herlev Hospital. Webinaret afholdes på engelsk.

 • 04-05-2021

  Dette webinar vil præsentere forskellige redskaber til kritisk vurdering af både kvantitative og kvalitative studier samt demonstrere hvordan Oxford-skemaet skal fortolkes og anvendes til evidensgradering baseret på de forudgående vurderinger af litteraturen.

 • 27-04-2021

  Kan vi med en styrket palliativ indsats gennem kræftforløbet forbedre patienternes livskvalitet? Webinaret henvender sig til alle interesserede, men er særligt relevant for læger og sygeplejersker indenfor kræftområdet på både hospitaler, i kommuner og almen praksis.

 • 27-04-2021

  For alle med interesse I identificering af terapeutisk relevante targets og tracking af resistens-skabende varianter afholdes et nætværksmøde i regi af klinisk fokus område 5 (CFA5) i ctDNA centeret. Mødet giver mulighed for at skabe netværk med andre indenfor feltet samt forme samarbejdet indenfor CFA5. I forbindelse med mødet ønskes oplæg om relevante studier og projekter med henblik på feedback, samarbejde, idegenerering eller hvad dit projekt har brug for. 

 • 19-04-2021

  3. netværksmøde i DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) finder sted d. 19. april 2021. 

 • 13-04-2021

  Dette webinar er bare ét i en række af spændende webinarer, og vil denne gang have fokus på Squamous Cell Carcinoma (SCC) stråleterapi

 • 13-04-2021

  Dette webinar har til hensigt at beskrive de mange veje, der er til at sikre et systematisk fremsøgt evidensgrundlag. Herudover gennemgår vi, hvilken støtte Retningslinjesekretariatet kan yde til DMCG'erne med henblik på at øge kvaliteten af søgeprocessen og stimulere til øget sparring med kvalitetskonsulenterne i processen. Tilmeldingsfrist: 12. april 2021

 • 06-04-2021

  Har du kendskab til TSO500? Ellers har du mulighed for at få det til denne online talk, hvor bl.a. Lise Barlebo fra Center for Genomisk Medicin giver et indblik i brugen af TSO500 - kittet, workflowet, TSO500 til ctDNA detection og dertil vil der være en diskussion af fordele og ulemper.

 • 29-03-2021

  NY DATO. Den 29. marts 2021 afholdes der et online arrangement, hvor nye spændende projekter præsenteres og diskuteres. 

 • 25-03-2021

  Torsdag d. 25. marts afholdes workshoppen “Economic evaluation alongside ctDNA trials” ved Liza Sophina fra Danish Centre for Health Economics samt Jes Søgaard fra Syddansk Universitet. Workshoppen giver en introduktion til sundhedsøkonomi og hvordan det kan implementeres i dit forskningsprojekt. 

 • 24-03-2021

  På konferencen vil en række fagfolk og beslutningstagere drøfte, hvem der har ansvaret for indsatserne inden for rehabilitering, senfølger og palliation, om vi har de nødvendige data for at vurdere indsatsen og hvordan et sundhedsudspil kan understøtte kvaliteten i indsatsen og det nødvendige samspil mellem de forskellige aktører – til gavn for kræftpatienter og deres pårørende.

 • 19-03-2021

  4. workshop i netværket afholdes online. Formålet med projektet er bl.a. at skabe en ensartet national praksis for fortolkning af genetiske informationer fra tumorer med henblik på anvendelse i behandlingsøjemed. Tilmeldinsfrist: man. d. 15. marts 2021.

 • 15-03-2021

  Dette webinar er bare ét i en række af spændende webinarer, og vil denne gang have fokus på domisetri.

 • 12-03-2021

  DCCC vil gerne invitere alle interesserede til et informationsmøde vedr. det nye forskningscenter, der har til opgave at samle viden og erfaringer inden for kræftkirurgi samt sikre at ny kirurgisk viden udbredes og anvendes mere systematisk, nemlig Dansk Center for kræftkirurgi.

 • 25-02-2021

  Dette webinar er bare ét i en række af spændende webinarer, og vil denne gang have fokus på eksperimentel partikelterapi og strålingsbiologi. 

 • 24-02-2021

  OBS ny dato: d. 24. februar 2021. Denne dag markeres åbningen af det Nationale Forskningscenter for cirkulerende tumor-DNA guidet kræftbehandling.

 • 19-01-2021

  Til det virtuelle netværksmøde i NARNUCA vil der dækkes emner som aktuel forskning, herunder ernæring og hovedhalskræft samt bivirkninger efter kurativ strålebehandling, præsentation af ph.d-studier og nye, fremtidige projekter.

 • 13-01-2021

  Til mødet præsenteres centrets formål og forskning, den overordnede organisering og de 17 CONTROL-arbejdspakker. 

 • 05-01-2021

  OBS: Fællesmødet er aflyst pga. COVID-19-situationen

  DANETS har til formål at styrke forskning og behandling inden for neuroendokrine tumorer.

 • 10-12-2020

  På mødet vil de fire MR-linac centre give en status på arbejdet ligesom fremdriften på andre områder vil blive gennemgået. Afslutningsvis er der sat tid af til vende ideer til fælles udviklingsområder.

 • 03-12-2020

  The aim of this founding meeting is take the first steps towards a thriving network. It is organized to get acquainted with each other through short presentations of your work. Tilmeldingsfrist: 2. december

 • 02-11-2020

  Far too many patients die from lung cancer. The Danish Cancer Society Research Center and the Guidepost Team arrange a workshop to share knowledge, initiate collaborations and discuss research prorities with the aim to decrease the number of deaths from from lung cancer. 

 • 02-11-2020

  Automatisk indtegning af både target og normalvæv får større og større betydning i strålebehandling af kræft. DCCC Stråleterapi work package 5 inviterer hermed til workshop for indtegning af lymfeknude stationer for hoved- og halskræft.

 • 27-10-2020

  Repræsentanter fra alle DMCG’er inviteres til første workshop om kvalitetssikring af strålebehandling (RT-QA) i kliniske forsøg.
  Tilmeldingsfrist: 8. september 2020

 • 22-10-2020

  Som det nationale samlingspunkt for stråleterapiforskningen i Danmark, inviterer DCCC Stråleterapi til årsmøde. Her har du mulighed for at møde forskere, klinikere og ph.d.-studerende fra institutionerne i landet, som beskæftiger sig med forskning i strålebehandling.
  Tilmeldingsfrist: 16. september 2020

 • 06-10-2020

  DCCC Age (Dansk Onkogeriatrisk Netværk) afholder netværksmøde. Netværkets ambition er at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for de ældre kræftpatienter.

 • 30-09-2020

  DCCC inviterer klinikere, forskere og beslutningstagere til nationalt seminar om CAR-T-cellebehandling.

 • 25-09-2020

  DCCC netværket for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer inviterer til netværkets tredje workshop i Aalborg.

 • 25-09-2020

  Se med over zoom, når medlem af netværket Smag på livet, Marianne Boll Kristiansen, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet, give sin mundtlige afhandling af ph.d projektet NUTRI-HAB – Multidisciplinary nutritional rehabilitation and systematic assessment of rehabilitation needs in head and neck cancer survivors. 

 • 22-09-2020

  Arrangementet er aflyst
  DMCG.dk, DCCC og Kræftens Bekæmpelse inviterer politikere og sundhedsvæsenets parter til sammen at drøfte, hvordan vi aktivt kan bruge sundhedsdata til at skabe synlighed og overblik over kvaliteten i kræftpatientforløb og derigennem øge kræftpatienters livskvalitet og overlevelse.

 • 27-08-2020

  Det populærvidenskabelige foredrag giver et indblik i den eksisterende viden om, hvordan senfølger opstår og afhjælpes med fokus på at forbedre patienternes livskvalitet. Vi glæder os til at byde nuværende og tidligere patienter, pårørende, fagfolk og andre interesserede fra hele landet velkommen til fire oplæg i øjenhøjde om senfølger efter kræftsygdom.

 • 21-08-2020

  Der indkaldes til virtuelt møde med fokus på at udvikle ansøgningen om Danish Lymphoprolierative Cancer Research Center.

 • 24-04-2020

  Der indkaldes til møde med fokus på at udvikle ansøgningen til Knæk Cancer om Danish Lymphoproliferative Cancer Research Center. Mødet vil blive afholdt virtuelt.

 • 05-03-2020

  Dansk Forskningscenter for Lungekræft (DFLK) og Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) inviterer til workshop om social sårbarhed ved lungekræft, som afholdes i Middelfart.
  Tilmeldingsfrist: 11. februar 2020

 • 02-03-2020

  DCCC-netværket Smag på Livet sætter fokus på senfølger til hoved-halskræft og deres betydning for livskvaliteten til gå hjem-møde, som denne gang afholdes ved REHPA.
  Tilmeldingsfrist: 24. februar 2020

 • 21-02-2020

  Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital inviterer til symposium for alle interesserede i Danmark, Skandinavien og Nordeuropa omhandlende metoden image guided adaptive radiotherapy til behandling af livmoderhalskræft.
  Tilmeldingsfrist: 31. januar 2020

 • 16-01-2020

  DAHANCA afholder national workshop for radiologer, specialister i nuklearmedicin og onkologer, som er involveret i indtegning af kræftknuder i hoved-halsområdet.
  Tilmeldingsfrist: 15. november 2019

 • 17-12-2019

  De nationale senfølgecentre, Danish Comprehensive Cancer Center, Senfølgerforeningen og Kræftens Bekæmpelse inviterer repræsentanter fra de forskellige DMCG’er og andre aktører til et heldagsseminar om senfølger.
  Tilmeldingsfrist: 10. december 2019

 • 28-11-2019

  Kom til sundhedsfagligt årsmøde den 28. november 2019, og hør mere om de forskellige senfølger der kan være i forbindelse med hoved-hals kræft, hvilke konsekvenser de har og hvad der kan gøres for at rette op på nogle af disse.
  Årsmødet henvender sig til sundhedsprofessionelle der arbejder med eller har interesse i senfølger hos hoved-hals-kræftpatienter.
  Tilmeldingsfrist: 1. november 2019

 • 27-11-2019

  Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning inviterer til det årlige netværksmøde den 27.-28. November 2019 på Hotel Park i Middelfart.
  Tilmeldingsfrist: 27. september 2019

 • 26-11-2019

  Sygeplejegruppen i Dansk Gynækologisk Cancer Database inviterer til symposium med fokus på, hvad der giver værdi for patienterne og hvordan patienternes stemme bedst kan inddrages i databasens arbejde. 

  Tilmeldingsfrist: 08. november 2019

 • 13-11-2019

  NARNUCA - forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme, inviterer til det første netværksmøde. Formålet med mødet er at blive kendt med hinanden, præsentere vores forskningsprojekter og sammen prioritere fælles forskningsprotokoller. 
  Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2019

 • 11-11-2019

  DCCC ctDNA netværket er et nationalt samlingspunkt for ctDNA baserede analyser i Danmark. Kom og hør om nye initiativer og resultater fra igangværende studier og deltag i debatten om metoder til målinger af ctDNA.
  Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2019

 • 08-11-2019

  Hermed inviteres til det første møde i Nordisk Cardio-Onkologisk Gruppe. Mødet holdes i Oslo lufthavn den 8. november, og det kan blive startskuddet til et spændende forskningssamarbejde i Skandinavien vedrørende det onkologiske hjerte.
  Tilmeldingsfrist: 19. oktober, herefter særtilmelding

 • 06-11-2019

  PARAT-projektet (PAllierende RAdioTerapi til lungekræft) inviterer til workshop den 6. november 2019 i Odense.
  Tilmeldingsfrist: 3. november 2019.

 • 04-11-2019

  DCCC Age - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk inviterer til næste netværksmøde i Odense den 4. november. Dagsmødet har fokus på opfølgning fra tidligere møders protokolforslag.
  Tilmeldingsfrist: 31. oktober 2019

 • 04-11-2019

  Den Danske Brystkræftgruppe (DBCG) afholder seminar om neoadjuverende medicinsk behandling (NACT) på Sandbjerg Gods i Sønderborg. 
  Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2019

 • 01-11-2019

  DCCC Stråleterapi afholder workshop med ønsket om at udbrede kendskabet til stereotaktisk strålebehandling mod knoglemetastaser ved oligometastatisk sygdom. 

  Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019

 • 31-10-2019

  Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne på Aarhus Universitetshospital og Bedre Viden om Senfølger inviterer til temadag om seksualitet og senfølger efter kræft i bækkenorganer.
  Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2019

 • 24-10-2019

  DCCC Stråleterapi er det nationale samlingspunkt for stråleterapiforskningen i Danmark. Så kom og hør hvad der rører sig på dette felt og mød forskere, klinikere, ph.d.-studerende m.m. fra alle de institutioner i landet, som beskæftiger sig med forskning i strålebehandling.

  Tilmeldingsfrist: 23. september 2019

 • 23-10-2019

  All clinicians and researchers within the field of immunotherapy, radiation therapy and immune-radiotherapy are invited to this workshop. The workshop aims to bridge between preclinical and clinical research.
  Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019

 • 22-10-2019

  Alle interesserede inviteres til åbningen af det nye nationale forskningscenter.

 • 11-10-2019

  Den 11.-12. oktober afholdes der kickoffmøde på IMPROVE-IT2 studiet for studiegruppen.  

 • 09-10-2019
 • 07-10-2019

  With an ever increasing frequency of intestinal cancer, we must rethink our existing prevention options for the disease. The aim of the symposium is to strengthen the collaboration on personalized colorectal cancer prevention.
  Tilmeldingsfrist: 23. august

 • 07-10-2019

  UTPS seminar med fokus på (tidlig) palliativ indsats, herunder dataindsamling, indikatorer og kliniske retningslinjer på området.

 • 02-10-2019

  Dette projekt har til formål at skabe mulighed for at udnytte automatiske indtegningsmuligheder nationalt og på tværs af de forskellige sygdomsgrupper. Via projektet samles landets onkologiske eksperter indenfor forskellige anatomiske grupper til udvikling og validering af fremtidige nationale indtegningsatlas. Denne workshop har fokus på hoved-hals området.
  Tilmeldingsfrist: 28. juni 2019.

 • 18-09-2019

  DCCC DATHYRCA netværket afholder et møde med videnskabelige oplæg om formiddagen med keynote speaker Professor Henning Dralle fra Essen. Om eftermiddagener der arbejdsmøde med planlægning og opstart af revision af vores nationale guidelines.
  Tilmeldingsfrist: 1. september 2019

 • 12-09-2019

  DCCC Shared Decision Making netværket (DCCC SDM) holder gå-hjem møde om Fælles Beslutningstagning med overskriften Formidling, kommunikation og samskabelse af svære beslutninger.

  Tilmeldingsfrist: 6. september 2019

 • 10-09-2019

  Det DCCC støttede initiativ Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne inviterer til workshop om in vivo dosimetri for brachyterapi på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. 

  Tilmeldingsfrist: 3. september 2019

 • 02-09-2019

  Som del af projektet Model-bases selection of patients for advanced cancer therapies afholdes en to-dages workshop om ‘Modeling of Radiation Therapy Outcome Data with emphasis on patient selection for proton therapy’. 
  Tilmeldingsfrist: 19. august 

 • 29-08-2019

  Det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi og DCCC inviterer alle interesserede til et populærvidenskabeligt foredrag om strålebehandling torsdag den 29. august kl. 16.00-17.30 i Konferencecenter ODEON, Odense.
  Tilmeldingsfrist: Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

 • 29-08-2019

  Danske Kræftforskningsdage 2019 byder på et to-dages program, der både repræsenterer bredden og dybden i det danske kræftlandskab. Der vil være faglige oplæg og debatter fra scenen og mulighed for at få en snak om aktuel kræftforskning.
  Tilmeldingsfrist: 1. juli

 • 26-08-2019

  DCCC Shared Decision Making netværket (DCCC SDM) holder gå-hjem møde om Fælles Beslutningstagning med overskriften Formidling, kommunikation og samskabelse af svære beslutninger.

  Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

 • 21-08-2019

  Dette projekt har til formål at skabe mulighed for at udnytte automatiske indtegningsmuligheder nationalt og på tværs af de forskellige sygdomsgrupper. Via projektet samles landets onkologiske eksperter indenfor forskellige anatomiske grupper til udvikling og validering af fremtidige nationale indtegningsatlas. Denne workshop har fokus på hjernen.
  Tilmeldingsfrist: 15. juni.

 • 14-08-2019

  Mødet fokuserer på gennemgang og workshops af de enkelte workpackages (WP) til Knæk Cancer ansøgningen til Danish Lymphoproliferative Cancer Research Center.
  Tilmeldingsfrist: 19. juli 2019

 • 25-06-2019

  Project meeting: Randomized trial of standard dose versus high dose of radiotherapy in rectal preservation with chemo-radiotherapy to patients with low and mid rectal cancer.
  Tilmeldingsfrist: 18. juni 2019

 • 18-06-2019

  Dette projekt har til formål at skabe mulighed for at udnytte automatiske indtegningsmuligheder nationalt og på tværs af de forskellige sygdomsgrupper. Via projektet samles landets onkologiske eksperter indenfor forskellige anatomiske grupper til udvikling og validering af fremtidige nationale indtegningsatlas. Alle onkologer med interesse for strålebehandling mod mediastinum og påvirkning af hjertet inviteres til denne workshop.

  Tilmeldingsfrist: 25. april 2019

 • 14-06-2019

  Hvordan indretter vi sundhedsvæsenet, så forskningen forbedrer behandlingen for den næste patient? Deltag i debatten og få input fra fagfolk, beslutningstagere og politikere. 

 • 14-06-2019

  Efter gode tilbagemeldinger fra sidste års ECV cancer symposium, er det besluttet at forsætte den gode tradition. Formålet med det nationale ECV cancer symposium er forsat at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi præsenteres og diskuteres.
  Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019

 • 13-06-2019

  Vi sætter fokus på, hvordan patienten, sammen med sin læge, vælger den bedste behandling i denne debat på Folkemødet, der er modereret af læge og kræftpatient Charlotte Bøving.

 • 12-06-2019

  Smag på Livet inviterer til gå hjem-møde om mad og måltider til patienter med senfølger efter hoved-hals-kræft.
  Tilmeldingsfrist: 7. juni 2019.

 • 11-06-2019

  DCCC Age netværket afholder andet møde om geriatriske værktøjer i onkogeriatrisk forskning. Mødet følger blandt andet op på protokolforslag. Alle med interesse for onkogeriatrisk forskning er velkomne.

  Tilmeldingsfrist: 5. juni 2019

 • 04-06-2019

  DCCC Shared Decision Making netværket (DCCC SDM) holder første gå-hjem møde om Fælles Beslutningstagning med overskriften Formidling, kommunikation og samskabelse af svære beslutninger.

  Tilmeldingsfrist: 25. maj 2019

 • 22-05-2019

  The 18th Acta Oncologica conference on biology-guided adaptive radiotherapy (BiGART2019.dk) will be held in Aarhus May 22-24, 2019. The meeting is open for physicians, physicists, radiobiologists and other scientists with an active interest in the area. The format will include invited presentations, proffered papers and poster discussion rounds.
  Tilmeldingsfrist: 22. april 2019

 • 21-05-2019

  Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) afholder et åbningssymposium på Aarhus Universitetshospital med foredrag fra både danske og internationale eksperter.
  Tilmelding: løbende

 • 15-05-2019

  DCCC Shared Decision Making netværket (DCCC SDM) holder første gå-hjem møde om Fælles Beslutningstagning med overskriften Formidling, kommunikation og samskabelse af svære beslutninger.

  Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

 • 02-04-2019

  Dansk Center for Partikelterapi inviterer til workshop om udvælgelse af patienter med lavgradsgliomer til foton- eller protonterapi. Til workshoppen vil der blive præsenteret ca. 30 tidligere behandlede patienter (fotoner eller protoner).
  Tilmeldingsfrist: 18. februar 2019 

 • 26-03-2019

  DMCG og DCCC afholder i samarbejde et webmøde om atlas indtegning med foredragsholdere fra bl.a. Sydney, Australien.

  Tilmelding: løbende

 • 21-03-2019

  Hvordan kan vi udfordre "plejer", når vi behandler og følger op over afstand?

  Center for Telemedicin i Region Midtjylland afholder konferencen 'En telemedicin rejse mod patientens sundhedsvæsen', som sætter fokus på patientinddragelse og på hvordan, vi sammen kan sikre den bedste behandling i fremtidens sundhedsvæsen. 

  Tilmeldingsfrist: 8. marts 2018

 • 07-03-2019

  DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på ulighed i kræft. En stor gruppe af kræftpatienter med lav indkomst, kort uddannelse eller aleneboende har gennem de sidste 30 år ikke haft lige så stor gavn af forbedringer i overlevelsen af kræft som andre kræftpatienter. Kræftpatienter kan også opleve ulighed i regioners og kommuners formåen i forhold til at skabe lighed i udbud og resultater.
  Tilmeldingsfrist: Først til mølle - begrænset antal pladser

 • 25-02-2019

  DCCC Age inviterer til et internat, hvor fokus vil være på protokolskrivning og konsensusdannelse omkring brugen af geriatriske værktøjer i onkogeriatrisk forskning i Danmark.

  Tilmeldingsfrist: 21. januar 2019

 • 22-02-2019

  På mødet ønsker vi at etablere et nationalt samarbejde til udvikling af værktøjer, der kan identificere højrisiko patienter, hvor kliniske forsøg med personlig medicin er relevante.
  Tilmeldingsfrist: 22. januar 2019

 • 06-02-2019

  NIMBUS - Nationalt Tværfagligt Netværk til Kvalitetssikring af MR Billeder i Stråleterapien inviterer til en workshop om strategier for kvalitetssikring af danske MR skannere anvendt i stråleterapi-workflow. 

  Tilmeldingsfrist: 21. januar 2019

 • 29-01-2019

  The workshop focuses on the core steps involved in calling variants with the Broad’s Genome Analysis Toolkit, using the “Best Practices” developed by the GATK team
  Tilmeldingsfrist: 21. december 2018

 • 24-01-2019

  På symposiet vil den nyeste forskning indenfor molekylære strategier til tidlig opsporing af kræft bliver præsenteret af nationale og internationale topforskere. I løbet af dagen vil der være rige muligheder for at styrke netværk på tværs af faggrupper og interesseområder.
  Tilmeldingsfrist: 10. januar 2019

 • 17-01-2019

  Alle med interesse for det onkologiske hjerte er inviteret til dette møde, hvor vi vil få status på studier, der blev drøftet på et internatmøde i juni 2018. 
  Tilmeldingsfrist: 7. januar 2019

 • 16-01-2019

  DATHYRCA inviterer til et åbent møde for alle alle thyroideacancer interesserede. Professor Friedhelm Raue fra Heidelberg vil være keynote speaker.
  Tilmeldingsfrist: 1. januar 2019

 • 10-01-2019

  Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) inviteter til et vidensudvekslingsmøde om Galdekræft: Diagnose, etiologiske faktorer, behandlinger, prognostiske faktorier og prognose. 
  Tilmeldingsfrist: 3. januar 2019

 • 30-11-2018

  Kom til seminar ved Center for Fælles Beslutningstagning (www.cffb.dk) og bliv inspireret til at gøre det endnu bedre for vores patienter. Vi har sammensat et spændende program, hvor professor Leonard Berry, professor Paul Barach og kvalitetschef, onkolog Joseph Jacobsen vil give værdifuld viden om, hvordan vi kan forbedre patienters oplevelser af sundhedsvæsenet i forbindelse med deres kræftbehandling.
  Tilmeldingsfrist: 10. november 2018

 • 29-11-2018

  Formålet med workshoppen er at etablere et nationalt netværk af fagpersoner, der arbejder aktivt med fortolkning af genetisk information i relation til behandlingsvalg.

  Timeldingsfrist: 22. november

 • 28-11-2018

  DMCG.dk inviterer til Dansk Kræftforum. Mødets overordnede fokus vil være på kliniske retningslinjer samt tværgående DMCG aktiviteter.

  Tilmeldingsfrist: D. 9. november 2018

 • 27-11-2018

  The main theme is immuno¬therapy,when Biopeople, together with partners and sponsors, invites you to attend the Bioagora 2018.

  Tilmeldingsfrist: D. 25. november 2018

 • 27-11-2018

  DCCC DIBH inviterer til den første nationale workshop om deep inspiration breath hold (DIBH), hvor fokus vil være på brug og opstart af samt erfaringer med DIBH i forbindelse med stråleterapi.
  Tilmeldingsfrist: 1. september 2018

 • 22-11-2018

  Tidlig opsporing sænker kræftdødeligheden, fordi chancen for helbredelse er størst, når svulsten stadig er lille og lokaliseret. Fra blodprøver, billedskabende og andre teknikker, kendes en stadig længere liste af specifikke risikofaktorer. Deres kliniske værdi for rettidig opsporing er oftest ukendt. Vi ønsker, på tværs af de enkelte kræfttyper, at etablere et netværk, der skal danne basis for høj-evidensstudier.
  Tilmeldingsfrist: Først til mølle og senest d. 15. novmber 2018

 • 19-11-2018

  DCCC PRO inviterer til at deltage i et fælles internat, hvor der skal opnås en fælles strategi/køreplan for, hvad de enkelte DMCG-er vil/skal gøre i forhold til at indføre PRO for senfølger.
  Tilmeldingsfrist: 21. september 2018

 • 12-11-2018

  Mødet vil omhandle færdiggørelse af aktivitetsrapport for bioinformatikcentret og færdiggørelse af NEXT databasen samt fortsættelse af samarbejdet og finansiering af aktiviteter efter NEXT.
  Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2018

 • 08-11-2018

  The programme will include updates on standard of care in the Nordic countries, radiotherapy development, systemic treatment, translational research, late toxicity and shared decision-making studies. Participants from all professional groups, treating this rare disease in the Nordic countries are welcomed for multidisciplinary presentations and discussions.
  Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

 • 05-11-2018

  This workshop will focus on best-practice, experience, and current challenges for public-private collaboration in Immuno-Oncology. Talks by key national speakers representing key players in the regional arena will be featured in an open forum with plenty of possibilities to initiate further discussion and establish collaborative activities.
  Tilmeldingsfrist: Først til mølle

 • 08-10-2018

  Det 24. Danish Cancer Society Symposium sætter fokus på Modern imaging in clinical oncology - from technological advances to patient benefit.
  Tilmeldingsfrist: 11. juni 2018

 • 06-09-2018

  The objective of the Pathology Symposium is to provide a comprehensive in-depth update on selected common soft tissue tumors of the skin pertinent to everyday practice of skin pathology and to improve attendees’ diagnostic skills.

 • 30-08-2018

  DCCC inviterer alle interesserede til at komme og blive klogere på immunterapi under kyndig vejledning af bl.a. Inge Marie Svane professor og overlæge ved Herlev Hospital og leder af det Nationale Forskningscenter for Immunterapi

 • 30-08-2018

  Danske Kræftforskningsdage er et nyt, nationalt initiativ fra DCCC og DMCG.dk, hvor formålet er at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.

 • 18-06-2018

  DCCC COR inviterer til det første internat, hvor fokus udelukkende vil være på at skrive protokoller, som er rettet mod at undersøge (risiko for) hjertesygdom efter onkologisk behandling, såvel strålebehandling som systemisk behandling eller teste intervention over disse hjertesygdomme.

 • 13-06-2018

  The newly established cancer immunotherapy research network, IMMUNONET, cordially invites you to the inaugural meeting, where we will discuss the future of cancer immunotherapy research in Denmark. 

 • 30-05-2018

  Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres.

 • 28-05-2018

  NEXT Bioinformatik er et netværk af de kliniske bioinformatikere inden for kræftområdet på tværs af de fire universitetshospitaler (AalborgUH, AUH, OUH, RH). 

 • 24-05-2018

  Tre seminarer af Richard Simon, tidligere direktør ved Biometric Research Program, the National Cancer Institute, USA

 • 24-05-2018

  Three seminars by Richard Simon, former Director at Biometric Research Program, the National Cancer Institute, USA

 • 24-05-2018

  DCCC Personlig Medicin inviterer til et arbejdsmøde om recidiv og resistens. Formålet med mødet er at samle klinikere, så de kan sætte recidiv patienten i folkus og definere problemet samt drøfte muligheder for ét eller flere kliniske protokolforslag, der tilfredsstiller behovet for dokumentation af den nye diagnostik ved recidiv af kræftsygdomme.

 • 13-03-2018

  DMCG.dk inviterer til Dansk Kræftforum. Mødets overordnede fokus vil være Kræftplan IV tiltag.

 • 28-02-2018

  Kræftens Bekæmpelse har bevilget 25 mio. kr. til etablering og drift af Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi under DCCC. Som startskud arrangeres et kick-off internatmøde for alle med interesse for forskning i stråleterapi.

 • 09-02-2018

  Grib muligheden for gode faglige diskussioner og hyggeligt samvær med lungecancer interesserede kolleger.