Dato & tid: 28. november 2019 kl. 10.00-16.00
Sted: Praksis og Innovationshuset, Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 Kbh N
Arrangør: Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger
Deltagerpris: Arrangementet er åbent for alle. Deltagelse er gratis, men deltagere der udebliver uden afbud opkræves et beløb på 500 kr. til dækning af lokaler, service og forplejning.
Tilmelding: Via mail til Birthe Rostgaard Poulsen, 1brp@kp.dk
Tilmeldingsfrist: 1. november 2019
Kontakt: Birthe Rostgaard Poulsen


Kom til sundhedsfagligt årsmøde den 28. november 2019, og hør mere om de forskellige senfølger der kan være i forbindelse med hoved-hals kræft, hvilke konsekvenser de har og hvad der kan gøres for at rette op på nogle af disse. Årsmødet henvender sig til sundhedsprofessionelle der arbejder med eller har interesse i senfølger hos hoved-hals-kræftpatienter.

Det er muligt at indsende abstract til frie foredrag eller posters. Læs mere i programmet.

Se programmet for årsmødet her

Formålet med HHC netværket Smag på Livet er:

  • At styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering og palliation.
  • At øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne samt deres pårørende.
  • At udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet.

Læs mere om Smag på Livet her