Bevillingsår: 2018

DCCC støtter med 200.000 kr. til etabering af et nationalt, tværfagligt netværk på området

Senfølger til hoved-hals-kræft er en kompleks udfordring, der kræver involvering af og tæt samarbejde mellem en lang række faggrupper og sundhedsprofessionelle.

Formålet med netværket Smag på livet er:

 • at styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering og palliation
 • at øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne samt deres pårørende
 • at udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet

Deltagende parter

 • Anne Marie Beck, docent, klinisk diætist, Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, KP, Forskningsenheden for Ernæring, Herlev og Gentofte Hospital. Primær kontaktperson, mail: ambe@kp.dk
 • Anette Sejling, klinisk diætist, Frederiksberg Sundhedscenter

 • Anette van Schaik, sygeplejerske, Sjællands Universitetshospital Næstved

 • Anne Marie Beck, docent, klinisk diætist, Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, KP, Forskningsenheden for Ernæring, Herlev og Gentofte Hospital

 • Anne Marie Lynge Pedersen, tandlæge, professor fra Tandlægeskolen, Københavns Universitet

 • Annette Kjærsgaard, ph.d., MScOT, Ergoterapeutisk specialist, neurorehabilitering og F.O.T.T. instruktør, repræsentant for Ergoterapifagligt selskab for dysfagi (EFS-dysfagi)  

 • Annie Kleis Skriver, radiograf, H-teamet, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

 • Anne Kahr Larsen, klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital

 • Berit Jelsbak Mortensen, Koordinator – Forskning & Udvikling, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, KP

 • Birte M. Grønfeldt, klinisk diætist, Sundhedsfremme – og Forebyggelsesafdelingen, Frederikshavn

 • Birthe R. Poulsen, TAP, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

 • Camilla Banke Birk, klinisk diætist, Albertslund kommune

 • Dorte Robanke Aabo, ergoterapeut, Genoptræningscenteret, Solrød kommune

 • Gitte Ploug Balling, klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed, København

 • Gitte Samsøe, lektor, sygeplejerske, Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

 • Irene Wessel, ph.d., klinisk lektor, overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Hovedhalskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet

 • Jenny Salling Jensen, ergoterapeut, Social, Sundhed & Omsorg, Genoptræning Øvrige, Viborg Kommune

 • Julie Killerup Kaae, læge, ph.d.-studerende, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 • Kamilla Adellund Holt, lektor, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

 • Kathrine Skak Madsen, docent, neurobiolog, Radiografuddannelsen, KP, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital

 • Karin B. Dieperink, lektor, viceinstitutleder, sygeplejerske, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Syddansk Universitet

 • Kirsten Ellinor Madsen, sygeplejerske, H-teamet, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

 • Lene Gerberg, lektor, radiograf, Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

 • Lene Møller Kristensen, ergoterapeut, Neurologisk afdeling, Hillerød Hospital

 • Lene Østergaard Hansen, ergoterapeut, Social, Sundhed & Omsorg, Genoptræning Øvrige, Viborg Kommune

 • Lotte Elming Petersen Nielsen, ergoterapeutisk klinisk vejleder, neurologisk afdeling, Hillerød Hospital

 • Maja Bruvo Lazovic, lektor, cand.scient., Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Stråleterapien og Radiologisk Afdeling, Herlev Hospital, Tandlægeskolen, Københavns Universitet; Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 • Marianne Boll Kristensen, ph.d.-studerende, klinisk diætist, Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, KP, Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Syddansk Universitet

 • Merete Lyngby, ergoterapeut, Center for Sundhed og Omsorg, Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Mette Borre, klinisk diætist, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

 • Mette Lindskov Jørgensen, sygeplejerske, onkologisk ambulatorium – H-teamet, Odense Universitetshospital

 • Rikke Langballe, adjunkt, sygeplejerske, MPH, ph.d., Københavns Professionshøjskole/Sygeplejerskeuddannelsen

 • Sandra Loretta Danum, klinisk diætist, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

 • Sara Fredslund Hajdú, ph.d.-studerende, ergoterapeut, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet

 • Signe Torsbjerg Jørgensen, projektleder, ergoterapeut, Center for Kræft og Sundhed København

 • Tina Hansen, lektor, ph.d., Ergoterapeutuddannelsen

Arrangementer

Smag på Livet Virtuelt møde: Pårørendes oplevelser af senfølger efter hoved-halskræft, d. 6. oktober 2021
Læs referat her

Workshop i HCC-netværket Smag på Livet, 15. september 2021
Læs referat her

Ph.d mundtligt forsvar: NUTRI-HAB d. 25. september 2020

Gå hjem-møde 2. marts 2020
Læs resume fra mødet den 2. marts 2020

Gå hjem-møde om mad til patienter med senfølger efter hoved-hals-kræft, 12. juni 2019

Nyheder
Læs nyhed om mødet 12. juni 2019 med fokus på mad og måltider som en del af rehabiliteringsforløb