Dato & tid: 15. september 2021 kl. 15-17.30
Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 København N, lokale B011
Arrangør: Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger
Tilmelding: Tilmelding til Maja Bruvo Lazovic, majl@kp.dk
Tilmeldingsfrist: 6. september 2021


Kære medlem i HCC-netværket Smag på Livet

Du inviteres hermed til workshop i HCC-netværket Smag på Livet den
15. september 2021. Mødet er gratis, deltagere afholder selv transportudgifter. Der vil blive serveret kaffe.

Dagen vil bestå af en workshop med tre oplæg omhandlende hovedhals-
kræft og stråleterapi.

Det foreløbige program for dagen ser ud som følger:

Workshop – åben for alle tilmeldte

Kl. 15.00-15.15: Velkomst ved Maja Bruvo Lazovic, Radiografuddannelse,
Københavns Professionshøjskole

Kl. 15.15-15.45: Protonstrålebehandling til patienter med hovedhalskræft:
forventninger til bivirkningsreduktion (DAHANCA35). – Eva
Samsøe, Cheffysiker, Onkologisk afdeling, Stråleterapi, Næstved Sygehus

Kl. 15.45-16.15: Overvældet af information. Undersøgelse af hoved-halskræft overleveres oplevelser af informationsmængden under strålebehandlingen. – Gitte Samsøe og Lene Gerberg, lektorer på Radiografuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Kl. 16:15-16:45: Kaffepause og netværk

Kl. 16.45-17.15: Hvordan kan vi forudsige permanent mundtørhed hos patienter med hoved-hals-kræft? – Maja Bruvo Lazovic, lektor på Radio-grafuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Kl. 17:15-17.30: Afrunding og dialog

Næste møde i netværksregi vil blive holdt den 6. oktober kl. 15-18 som et online-workshop med fokus på pårørende til patienter med hoved-hals-kræft.

Læs hele invitationen i PDF her.