Dato og tid: 12. juni 2019 kl. 15.30-18.00
Sted: Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København
Arrangør:
HHC netværket Smag på Livet
Deltagerpris: Gratis - deltagere afholder selv transportudgifter
Tilmelding: Til Birthe Rostgaard Poulsen, 1brp@kp.dk  
Kontaktperson: Anne Marie Beck, Docent, ph.d., Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, ambe@kp.dk
Tilmeldingsfrist:
7. juni 2019

Se programmet for gå hjem-mødet.


Formålet med HHC netværket Smag på Livet er:

1. At styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering og palliation.

2. At øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne samt deres pårørende.

3. At udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet.