Dato & tid: 6. oktober 2021 kl. 15:30-17:45
Sted: Virtuelt og der vil blive sendt en Teams-invitation ud til deltagerne dagen inden mødet
Tilmelding: Til Karoline Uldall Kramer via e-mail, 1kuk@kp.dk
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2021
Arrangør: Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger


Smag på Livet inviterer til virtuelt møde om pårørendes oplevelser af
senfølger efter hoved-halskræft den 6. oktober 2021.

Senfølger til hoved-halskræft er en kompleks udfordring for både patienter
og pårørende, der kræver involvering af og tæt samarbejde mellem
en lang række sundhedsprofessionelle på tværs af faggrupper.
DCCC-netværket ’Smag på Livet’ sætter ved dette møde fokus på senfølger
og deres betydning for de pårørende.

Program for mødet

 • Kl. 15.30-15.35. Velkomst

 • Kl. 15.35-16.00: NUTRIHAB – de pårørendes rolle
  Som en del af projektet NUTRIHAB gennemførtes en landsdækkende
  tværsnitsundersøgelse blandt alle hoved-halscanceroverlevere, der
  havde afsluttet kurative intenderet strålebehandling 1-5 år forinden, Undersøgelsen omfatter bl.a. spørgsmål vedrørende deltagernes sociale liv, herunder med familien og spørgsmål om hvilken støtte de pårørende har fået. Disse resultater vil blive fremlagt af ph.d. lektor Marianne Boll Kristensen, KP og diskuteret med deltagerne i workshoppen.

 • Kl. 16.00-16.30: At være vært er svært
  Resultaterne fra tværsnitsundersøgelsen (og også andre dele af NUTRIHAB viste bl.a. at mange beskrev at have problemer med at deltage i sociale fællesskaber der omfattede spisning. For at gøre det lettere at være ’’vært’’ har Christina Vestergaard Lassen og Sarah Louise Holmgaard Stefansen, Ernærings- og Sundheds-studerende på KP, udviklet noget informationsmateriale til ’’værterne’’. I oplægget vil de to fremlægge materialet og lægge op til en diskussion af det.

 • Kl. 16.30-16.40 Pause

 • Kl. 16.40-17.10: Australsk metode til vurdering af de pårørendes oplevelse
  The Significant Other Scale for Eating in Head and Neck Cancer (SOSE-H&N) er fornyelig udviklet mhp. at vurdere betydningen for de pårø-rende af HHC-patienters problemer med at spise. Spørgeskemaet er vali-deret i hhv. Australien og England. Baggrunden for udviklingen samt selve skemaet vil blive præsenteret af en af de forskere der står bag; Ph.d. Rebecca Nund, fra Universitet i Queensland, Australien. Oplægget vil være på engelsk op optaget på forhånd. På grund af tidsforskel vil det ikke være muligt at stille spørgsmål direkte til oplægshol-deren.

 • Kl. 17.10-17.40: Dansk metode til vurdering af de pårørendes oplevelse – brainstorm og fælles diskussion
  Der er planer om at oversætte og validere SOSE-H&N i en dansk kon-tekst. Som en del af dette arbejde er det vigtigt at kigge på om selve det at have sådan et redskab og indholdet af spørgeskemaet giver mening for de sundhedsprofessionelle der skal anvende det. Formålet med dette indlæg som Karin Dieperink, lektor, SDU står for, er således at få input til dette fra deltagerne i workshoppen.

 • Kl. 17.40-17:45 Afrunding

Læs programmet i en printervenlig version her