Dato & tid: 27. april kl. 14-16
Sted: Deltagelse på zoom via link
Arrangør: DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
Kontakt: CFA5-lederne Karin Birkekamp-Demtröder (kbdr@clin.au.dk) eller Iben Spanggaard (iben.spanggaard.01@regionh.dk), eller videnskabelig koordinator for ctDNA-centeret Iben Kongsfelt (ibenbk@clin.au.dk)


For alle med interesse I identificering af terapeutisk relevante targets og tracking af resistens-skabende varianter afholdes et nætværksmøde i regi af klinisk fokus område 5 (CFA5) i ctDNA-centeret d. 27. april kl 14-16. Mødet giver mulighed for at skabe netværk med andre indenfor feltet samt forme samarbejdet indenfor CFA5.

I forbindelse med mødet ønskes oplæg om relevante studier og projekter med henblik på feedback, samarbejde, idegenerering eller hvad dit projekt har brug for. For at give alle deltagere de bedste forudsætninger for at forstå vilkårene for de enkelte projekter bedes alle, med projekter indenfor området, at udfylde denne formular senest d. 13. april.

En uge inden mødet rundsendes et overblik over studierne til alle deltagere.

Program:

1) Velkommen og mål for studierne i CFA5

  • v/ Iben og Karin, CFA5 ledere
  • Hvordan adskiller CFA5 sig fra de andre CFAer ?

2) Overblik over CFA5 studier.

  • præsentation af de enkelte projekter
  • hvilke aktiviteter er allerede i gang / er på vej / er i planlægningsfasen

Præsentation max 10 min

  • speed talk på 7 min , evtl. 3 min til diskussion
  • baggrund, formål, prøver , teknikker til mut analyse, status på projekt og fremtidsplaner

For hvert projekt skal der laves en synopsis på 1 side (skabelon udfyldes)

Synopsis sendes til alle deltagere en uge inden mødet, alle skal have læst dem igennem inden mødet.

I synopsis skal der tages stilling til
baggrund, formål, prøver , teknikker til analyse, status på projekt, planlagte aktiviteter,

3) Forslag/Ønsker/ideer til nye studier i regi af DCCC centeret som passer ind i CFA5


4) Resumé, fokuspunkter, næste møde