Dato & tid: 20. maj 2021 kl. 12.00 - 15.15
Sted: Online
Tilmeding: Send en mail til Lissa Churchward, lissa@cancer.dk. Tilmeldingsfrist 17. maj
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse
Kontakt: Lissa Churchward, lissa@cancer.dk


Kræft i urinvejene er et stort sundhedsmæssigt problem i Danmark og hvert år får mere end 2.000 danskere kræft i urinvejene, næsten 600 dør af sygdommen og ca. 20.000 personer lever med diagnosen. Som en del af Kræftens Bekæmpelses strategiske arbejde frem mod 2025 inviterer pejlemærkeprogrammet Et skridt foran kræft til en digital workshop torsdag den 20. maj kl 12-15.15, hvor interne såvel som eksterne oplægsholdere deler nyeste viden inden for området for at drøfte perspektiver på og mulige initiativer med størst potentiale for at forbedre overlevelsen.

Program

12.00 Velkommen, Mef Nilbert, forskningschef Kræftens Bekæmpelse

State of the art

12.10 At være blærekræftpatient, Børge Tamsmark, formand Blærekræftforeningen

12.15 Behandling af blærekræft i Danmark – hvor er vi epidemiologisk og klinisk i international kontekst, Jørgen Bjerggaard Jensen, professor, overlæge, dr.med. Aarhus Universitetshospital, Formand for DaBlaCa

12.45 PAUSE (10 min)

Blærekræft og ny teknologi

12.55 Påvisning af tumor-DNA i blod og urin til tidlig opsporing af kræft i urinvejene, Per Guldberg, professor, gruppeleder Kræftens Bekæmpelse

13.15 Robotassisteret radikal cystektomi og accelereret operationsforløb (ERAS), Gitte Wrist Lam, funktionsansvarlig overlæge, Herlev Gentofte Hospital

Optimering af behandlingsmuligheder

13.30 Moderne strålebehandling, Lars Dysager, overlæge, OUH Odense

13.50 PAUSE (10 min)

14.00 Medicinsk onkologisk behandling - nye tiltag, Helle Pappot, Professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

14.15 Can studies of DNA repair mechanisms improve treatment of bladder cancer? Zoltan Szallasi, MD, Leader of the Translational Cancer Genomics group at DCRC

14.30 Blærekræftpatienters selvrapportering af symptomer, Gry Assam Taarnhøj, hoveduddannelseslæge, PhD, Rigshospitalet

14.45 Diskussion

15.05 Opsamling

Hent printvenligt program her.

Deltagelse er gratis. Tilmelding senest mandag d. 17. maj.

Linket udsendes til alle tilmeldte dagen før.