OBS: Datoen er rykket til d. 12. marts kl. 15.30 (oprindeligt d. 11. marts)

Dato & tid: 12. marts 2021 kl. 15:30
Sted: Online
Tilmeding: Tilmelding er gratis, tilmeld dig her
Tilmeldingsfrist: 9. marts 2021
Arrangør: Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)
Kontakt: Louise Ø. Livijn, Louise.O.Livijn@dccc.dk  


Et Dansk Center for Kræftkirurgi - et strategisk vigtigt tema med stort forskningspotentiale. Et dansk center, der har til opgave at samle viden og erfaringer inden for kræftkirurgi, som kan sikre, at ny kirurgisk viden udbredes og anvendes mere systematisk. Der er via Knæk Cancer 2022 afsat 20 mio. kr. til opslaget. Opslaget kan læses hos Kræftens Bekæmpelse.

DCCC vil gerne invitere alle interesserede til informationsmødet.

Dagsorden

 • Velkommen til v. Louise Ø. Livijn, sekretariatschef, DCCC
 • Hvorfor et nationalt forskningscenter for kræftkirurgi v. Jesper Fisker, direktør, Kræftens Bekæmpelse
 • Tre eksempler på tilrettelæggelse af nationalt funderede ansøgningsprocesser med positivt outcome
  • DCCC Stråleterapi v. Cai Grau, professor, overlæge, formand for fagligt udvalg, DCCC
  • DCCC Cirkulerende tumor DNA v. Claus Lindberg Andersen, professor, ph.d., centerleder
  • Forskningscenter for målrettet behandling af hjernetumorer v. Ulrik Lassen, professor, ledende overlæge, centerleder
 • Den faglige bedømmelse – hvad lægges der vægt på ift. interesse tilkendegivelse og endelig ansøgning v. Giske Ursin, professor, formand for bedømmelsesudvalget
 • Formalia v. Christina Koefoed-Hansen, sektionsleder, Bevillingssektionen, Kræftens Bekæmpelse

Det vil være muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne undervejs.

Opslaget kan læses hos Kræftens Bekæmpelse.