Dato & tid: 1. juni. (tidl. 19. maj) 2021 kl. 15.30 – 16.15
Sted: Online – link følger efter tilmelding
Tilmelding: Send mail til sashaa@rkkp.dk med følgende oplysninger: Navn og DMCG-tilknytning
Frist for tilmelding: 1. juni 2021 kl. 12.00
Arrangør: Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Kontakt: Kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen, e-mail: sashaa@rkkp.dk


Formulering af anbefalinger tager afsæt i dels en vurdering af den eksisterende videnskabelige litteraturs indhold og kvalitet, dels en vurdering af patienternes værdier- og præferencer samt evt. andre overvejelser i forbindelse med anbefalingerne. Der bør være en tydelig og dokumenteret sammenhæng mellem den tilgrundliggende evidens og de anbefalinger som udarbejdes.

At formulere handlingsanvisende anbefalinger til klinisk praksis kan være en kompleks og udfordrende opgave og Retningslinjesekretariatet vil med dette webinar sætte særlig fokus på denne del af retningslinjeudviklingen ved at præsentere processen fra evidens til anbefalinger, formulering og gradering af anbefalinger samt gode overvejelser i forbindelse hermed. Underviserne til webinart er kvalitetskonsulenterne Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen.

Alle er velkomne til at deltage i webinaret – vi gør dog opmærksom på, at fokus vil være på udarbejdelse af anbefalinger specifikt i relation til DMCG-retningslinjekonceptet.

Program:
Del 1: Oplæg ved kvalitetskonsulenter (ca. 30 min)

  • Processen – fra Evidensgrundlag til Anbefaling
  • Gradering af anbefalinger (både dem med og uden evidens)
  • Ordlyden af en anbefaling – herunder brugen af 'et aktivt sprog' (imperativer)
  • Gode råd og overvejelser i forbindelse med formulering af anbefalinger

 Del 2: Spørgsmål (ca. 15 min)

  • Spørgsmål og diskussion i plenum

Læs invitationen her