Dato & tid: Tirsdag d. 27. november 2018 til onsdag d. 28. november 2018.
Sted: Rigshospitalet, København
Arrangør: DCCC DIBH
Deltagerpris: Som udgangspunkt gratis - dog egenbetaling ved mere end 30 tilmeldinger
Tilmeldingsfrist: 1. september 2018 via dette link
Kontakt person: Mirjana Josipovic, mobil: +45 3545 8987, Mail: mirjana.josipovic@regionh.dk

Se programmet for workshoppen


DCCC DIBH inviterer til den første nationale workshop om deep inspiration breath hold (DIBH), hvor fokus vil være på brug og opstart af samt erfaringer med DIBH i forbindelse med stråleterapi. Tanken er at udveksle erfaringer på tværs af Danmarks stråleterapiafdelinger, hjælpe med opstart af DIBH, hvor dette endnu ikke bruges samt initiere nationale protokoller. Workshoppen vil bestå af en blanding af foredrag fra ind- og udland samt øvelser med fokus på brug af DIBH i thorax (ekskl. bryst) og øvre abdomen hos voksne og børn.

Workshoppen er målrettet alle med interesse i DIBH og planlagt til i alt 30 deltagere, gerne fordelt på repræsentanter fra alle involverede: læger (onkologer, radiologer, nuklear medicin), fysikere, stråleterapeuter og dosisplanlæggere. Der vil blive lagt vægt på, at alle landets stråleterapiafdelinger bliver repræsenteret.

Man opnår deltagelse i internatet ved at sende en motiveret ansøgning på 5-10 linjer.

Som udgangspunkt vil der være økonomi til, at DCCC DIBH betaler opholdet (dog ikke transport), men hvis flere end 30 personer tilmelder sig, kan en egenbetaling blive relevant.