Projektbeskrivelse
Deep inspiration breath-hold (DIBH) bruges ved strålebehandling af kræft i brystkassen. Ved DIBH gives kun strålebehandling, imens patienten holder vejret i dybt holdt åndedræt. Dermed ændres organernes position, ligesom bevægelse reduceres. DIBH er en simpel måde at mindske medbestrålingen af det raske væv – og dermed risikoen for senfølger.

Denne workshop har til formal at etablere et nationalt netværk af DIBH centre for at facilitere vidensdeling i DK, herunder:

  • øge viden om DIBH blandt samarbejdende specialer
  • udvikle nationale standarder
  • udvikle nationale protokoller for strålebehandling i DIBH

Primær kontaktperson
Maja Maraldo, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Arrangementer

DCCC Deep Inspiration Breath hold (DIBH) - the 1st national DIBH workshop, 27.-28.  november 2018