Dato & tid: D. 25.-26. februar 2019 kl. 10.00 - 17.00
Sted: Hotel Park, Middelfart
Arrangør: DCCC Age (DAnish oncoGEriatiric netvork)
Deltagerpris: Gratis, transport for egen regning. Ved stort deltagerantal kan der blive tale om delvis egenbetaling
Tilmeldingsfrist: 21. januar 2019
Kontakt person: Trine Lembrecht Jørgensen, Trine.Joergensen@rsyd.dk
Tilmelding: Tilmelding er lukket 
Vær opmærksom på, at tilmeling sker sammen med en kort beskrivelse af, hvorfor man ønsker at deltage.

Læs mere om programmet.

_____________________________________________________________________________________________

DCCC Age inviterer til et internat, hvor fokus vil være på protokolskrivning og konsensusdannelse omkring brugen af geriatriske værktøjer i onkogeriatrisk forskning i Danmark. Protokollerne skal være rettet mod undersøgelse af ”the Comprehensive Geriatric Assessment’s” - CGA’ens - betydning for ældre kræftpatienter, både i den præterapeutiske vurdering af patienten, men i særdeleshed mht. dens betydning for gennemførslen af såvel medicinsk kræftbehandling som stråleterapi. Protokollerne skal involvere flere afdelinger, og ideelt set skal alle regioner være repræsenteret i studierne. Det er vores håb, at protokollerne igennem samarbejdet i DCCC Age vil kunne optimeres, og at der kan opstå samarbejde mellem flere protokoller, der kunne have samme studiepopulation (f.eks. biomarkørstudier og kliniske studier).

Vi vil gerne understrege, at der bliver tale om et par inspirerende dage for ”arbejdsbier”, og der vil efterfølgende blive afholdt opfølgende møder med henblik på det videre samarbejde.


Læs mere om DCCC Age netværksgruppen

Læs referat fra seminaret