Dato & tid: Onsdag d. 30. maj 2018, kl. 9.30 - 16.30
Sted: Rigshospitalet, København. Afd. 2112 - Auditorium 1, Blegsamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
Arrangør: ECV netværk
Deltagerpris: Gratis, dog afholder man selv transportudgifter
Antal: ikke fastsat -  Alle med interesse inden for emnet er velkomne
Tilmelding: Mail til michael.patrick.achiam.01@regionh.dk


Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres. Endvidere er formålet at udbrede videns- og erfaringsdeling, samt at øge muligheden for at udvide netværket og samarbejdet på tværs af de regionale ECV centre, både mht. kliniske- og forskningsmæssige tiltag, sidstnævnte ved etablering af nationalt ECV forskningsråd under DECV eller et nationalt ECV forskningsnetværk. Håbet er endvidere at et nationalt ECV symposium kan fungere som platform for plenum diskussioner af nye eller eksisterende modaliteter, metoder eller behandlinger og samtidig udgøre et grundlag for eventuelle ændringsforslag til de nationale retningslinjer til DECV styregruppen.

Foreløbigt program for dagen

9.30-10.00 Morgenmad og Velkomst

10.00-11.00 Præoperativ diagnostik

v. Stine Kramer, PET centeret, Aarhus Universitetshospital, Thomas Kristensen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet, Annika Loft, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Righospitalet, Hanne Sønder, Gastroenterologisk Klinik C, abdominalcentret, Rigshospitalet.

10.25: CT, ultralyd af hals/lever og PET/CT Status. TNM klassifikation
10.50: PET/CT, Gastroskopi, EUL og diagnostisk laparoskopi -  hvad ser de forskellige modaliteter (karcinose/lymfeknuder) og hvornår supplerer de hinanden?
10.50: Diskussion

11.05-12.15 Kirurgisk behandling

V. Martin Graversen, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital, Michael Achiam & Charlotte Egeland, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet.

11.05: EMR & ESD, indikationer og kontraindikationer
11.25: Åben, laparo/thorakoskopisk eller robot assisteret resektion
11.45: Pallierende behandlingstilbud: PIPEC, elektrokemoterapi

12.15-13.00 Frokost

13.00-14.00 Patologi

V. Karin Wadt, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet, Jane Preuss Hasselby og Anne-Marie Fiehn, Patologiafdelingen, Rigshospitalet.

13.30: Screening mhp. immunterapi
13.45: Afledte effekter af screening ift. heriditære ECV cancere
14.15: Isolerede tumor celler

14.00-15.00 Onkologi

V. Lene Bæksgaard og Jon Kroll Bjerregaard, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

14.00: Drøftelse af FLOT-data med vinkel på dansk status for implementering og subgruppeanalyser (diffus histologi / signetringscellecarcinom)
14.30: MSI-H (dMMR)-status og behandlingsmæssig betydning for ECV cancer

15.0 0- 15.15 Kaffe

15.15- 16.30 Fremtidige projekter og forslag
Nationalt forskningsudvalg under DECV?