Dato & tid: d. 2. - 3. maj 2022
Sted: Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Tilmelding: Via dette link
Tilmeldingsfrist: 18. april 2022
Arrangør: Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi (ACROBATIC)
Kontakt: Lene Hjerrild Iversen, Centerleder, e-mail: lene.h.iversen@dadlnet.dk


D. 2. - 3. maj 2022 afholder Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi – ACROBATIC - et internat under titlen "Netværksdannelse indenfor præhabilitering af skrøbelige patienter før kræftkirurgi", på Hotel Vejle Fjord.

ACROBATIC har beskrevet 7 forskellige projekter omhandlende præhabilitering hos kræftpatienter. På dette internat vil der blive draget nytte af hinanden med henblik på at opkvalificere alle projekter. Der vil på internatet forsøges at ensarte både screenings-tools og interventioner med henblik på at facilitere national implementering efter endte studier.

Internatet er åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding. I tilfælde af flere end 45 tilmeldte, vil personer allerede tilknyttet ACROBATIC og præhabiliteringsnetværket blive prioriteret.

Tilmelding er gratis (inkl. forplejning og overnatning).

Læs programmet for internatet ved at klikkke her