Dato & tid: 2. april kl. 10.15 og 3 april kl.- 13.00
Sted: Dansk Center for Partikelterapi (DCPT)
Arrangør: DCPT
Deltagerpris: Gratis (inkl. overnatning og forplejning)
Tilmeldingsfrist: 18. februar 2019 via dette link


Dansk Center for Partikelterapi inviterer til workshop om udvælgelse af patienter med lavgradsgliomer til foton- eller protonterapi. Til workshoppen vil der blive præsenteret ca. 30 tidligere behandlede patienter (fotoner eller protoner).

Kliniske parametre samt foton- og protonplaner vil være tilgængelige, og onkologer fra de fire henvisende afdelinger i Danmark vil få mulighed for at vælge behandlingsteknik.

Dansk Center for Partikelterapi behandler den første patient med protonterapi i januar 2019. De første patienter der skal behandles vil være patienter med hjernekræft. Disse patienter har en lang overlevelse, og det er dermed yderst vigtigt at reducere senfølgerne efter stråleterapi. Der er imidlertid et meget beskedent kendskab til dosis-respons forholdet for udvikling af strålingsinduceret beskadigelse af hjernen, særligt for patienter med lavgrads-gliomer.

Målgruppe
Invitationen henvender sig primært til to onkologer og en fysiker fra hver af de fire henvisende afdelinger, hvorfor en prioritering af tilmeldinger vil kunne forekomme. Sideløbende med udvælgelsen af patienter, vil der være mulighed for protonplanlægning for fysikere, som gerne vil have mere erfaring indenfor protonplanlægning af hjerner.
Resultaterne fra workshoppen vil blive brugt til udviklingen af en computermodel, som vil kunne give indsigt i, hvilke kliniske parametre som er vigtigst i forhold til hvilke patienter der skal henvises til protonterapi.


Foreløbigt program:
2. april
10.15-10.45 Velkomst og introduktion
11.00-12.30 Udvælgelse af patienter
12.30-15.00 Frokost og teambuilding
15.00-17.00 Udvælgelse af patienter
19.00 - Middag

3. april
8.00-11.30 Udvælgelse/normalvævsatlas
11.30-12.30 Frokost
12.30-14.30 Gennemgang af planer
14.30-15.00 Opsamling og afslutning