Tid: 10. december 2020 kl. 9.00 - 12.00
Sted: Onlinemøde
Tilmelding: Mail til Mette Felter på mette.van.overeem.felter@regionh.dk
Arrangør: National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret strålebehandling

Program MR-linac møde den 10. december 2020

9:00-10:00: Status fra de forskellige MR linac centre

OUH: Tine Schytte (inkl. Momentum)
RH: Anders Navrsted
HGH: Mette Felter (inkl. SOFT)
AUH: nyt?

10:00-10:15: Status efter opdatering på ViewRay v Kristian Boye /RH
10:15-10:30: Prostataplan sammenligning Eclipse/Viewray v Peter Meidahl /RH

10:30- 10:45: Pause

10.45-11.00 Status for Pancreas behandlinger v Uffe Bernchou /OUH
11:00- 11:15 Kontrast v Faisal Mahmood OUH/RH/HH

11.15-11.30: Momentum og mulighed for national datadeling v Tine Schytte/Carsten Brink OUH
11:15- 12:00: Ideer til fælles udviklingsområder

STRICT-Lung v Mette Pøhl/RH
RT af PSMA PET positive oligo mets v Christina Junker Nyborg /OUH.
Respons evaluering ved MR- skanning v Mette Felter/HGH