Projektbeskrivelse
Med en MR-accelerator tilpasses behandlingerne tumorens og normalvævets beliggenhed dagligt, baseret på MR-billeder. Dette gør strålebehandlingen mere skånsom. Effekt observeret på MR-billederne vil også kunne bruges til at skræddersy stråledosen til den enkelte patient. Ulempen ved MR-acceleratorer er den tekniske og kliniske kompleksitet samt en høj anskaffelsespris. Hertil kommer, at teknologien er ny. På landsplan er der indkøbt tre MR-acceleratorer, og der er således behov for en national arbejdsgruppe omkring kvalitetssikring og initiering af kliniske protokoller.

Primær kontaktperson
Anders Bertelsen, ph.d., hospitalsfysiker, Radiofysisk Laboratorium, Odense Universitetshospital

Projektgruppe

  • Mette van Overeem Felter, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Herlev/Gentofte Hospital
  • Ivan Richter Vogelius, ph.d., dr.med., klinisk professor, hospitalsfysisker, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
  • Claus F. Behrens, ph.d., fysiker, Herlev/Gentofte Hospital, Københavns Universitet
  • Gitte Fredberg Persson, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d., Herlev Hospital
  • Tine Schytte, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Arrangementer
MR-linac internat d. 10.-11. december 2020

Møde i arbejdsgruppe for MR Accelerator baseret strålebehandling d. 9 oktober 2019