Bevillingsår: 2019

DCCC støtter dette projekt med 174.480 kr. til udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer.

Med en MR-accelerator tilpasses behandlingerne tumorens og normalvævets beliggenhed dagligt, baseret på MR-billeder. Dette gør strålebehandlingen mere skånsom. Effekt observeret på MR-billederne vil også kunne bruges til at skræddersy stråledosen til den enkelte patient. Ulempen ved MR-acceleratorer er den tekniske og kliniske kompleksitet samt en høj anskaffelsespris. Hertil kommer, at teknologien er ny. På landsplan er der indkøbt tre MR-acceleratorer, og der er således behov for en national arbejdsgruppe omkring kvalitetssikring og initiering af kliniske protokoller.

Deltagende parter

  • Anders Bertelsen, PhD, Radiofysisk Laboratorium, Odense Universitetshospital
  • Isak Wahlstedt, medicinsk fysiker, Onkologisk afdeling, afsnit for stråleterapi, Rigshospitalet. Primær kontaktperson, Mail: isak.hannes.wahlstedt@regionh.dk
  • Mette van Overeem Felter, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Herlev/Gentofte Hospital
  • Ivan Richter Vogelius, ph.d., dr.med., klinisk professor, hospitalsfysisker, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
  • Claus F. Behrens, ph.d., fysiker, Herlev/Gentofte Hospital, Københavns Universitet
  • Gitte Fredberg Persson, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d., Herlev Hospital
  • Tine Schytte, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Arrangementer

Symposium on MR and MR-guided RT

Nationalt møde for MR-linac-strålebehandling d. 9 juni 2021

MR-linac internat (UDSKUDT til 2021 - ny dato følger)

Møde i arbejdsgruppe for MR Accelerator baseret strålebehandling d. 9 oktober 2019