Dato & tid: 22. - 23. november 2021
Sted: Park Hotel, Middelfart
Deadline for tilmelding: 24. september 2021, kl. 12.00
Tilmelding:
Du bedes udfylde dette ark og sende det med mail til ref@dbcg.dk
Arrangør: Patientinvolvering ved behandling af brystkræftpatienter efter DBCG retningslinjer


Der er stigende fokus på, men også stigende krav om patientinvolvering fra myndighedernes side, bl.a. skrives i Kræftplan 4, at 9 ud af 10 patienter skal opleve sig involveret i beslutninger om egen behandling. I DBCG´s årsrapport til DMCG.dk skal vi nu også redegøre for, hvordan vi laver patientinvolvering, og det skal dokumenteres og indberettes til vores database.

Der er allerede flere initiativer i gang i nogle af de afdelinger, hvor patienter med brystkræft behandles. Der er dog behov for en mere overordnet indsats, hvor patientinvolvering udgår som initiativer fra og på tværs af DBCG-udvalgene, således at man kan se en national DBCG-strategi. Målet er, at vores patienter på tværs af landet føler sig involveret i beslutninger om egen behandling.

Med støtte fra DCCC afholdes et 2-dags internat på Park Hotel, Middelfart, hvor repræsentanter fra de relevante DBCG-udvalg og patientrepræsentanter fra DBO sammen skal igangsætte initiativer, der kan højne en sammenhængende indsats for vores brystkræftpatienter. Deltagere kan være læger, sygeplejersker, patientrepræsentanter og andre nøglepersoner med særlig interesse for området fra hele landet.

Formålet med internatet er at løfte en fælles indsats med henblik på en mere systematisk involvering af patienter med brystkræft gennem inspiration og ideudveksling. Målet er, at patienterne i højere grad fremover føler sig involverede i beslutninger om egen behandling. På internatet skal der etableres konkrete projekter for patientinvolvering, som efterfølgende kan iværksættes nationalt. Der vil være fokus på, hvad der hæmmer og fremmer implementering af mere systematisk patientinvolvering, samt drøftelse af dilemmaer og prioriteter, f.eks. sociale uligheder og svære samtaler.

Tilmelding sker ved at udfylde dette ark og sende det med mail til ref@dbcg.dk, senest d. 24. september kl. 12.

Efter deadline vil du senest 1. okt modtage en mail, som bekræfter din endelige tilmelding. Vi vil sikre, at der er repræsentanter fra alle kræftafdelinger og alle udvalg på tværs af landet, samt mindst 10 patientrepræsentanter. Der er i alt 90 pladser, så forhåbentlig kan alle interesserede komme med. Hvis nogle desværre ikke kan få plads, vil de blive informeret senest 1. oktober.

Læs den fulde invitation og programmet her

Program

Mandag d. 22. november

 • 9.00-9.10: Velkommen, formål og praktiske oplysninger v. Birgitte Offersen
 • 9.10-9.40: Begreber og metoder indenfor patientinvolvering v. Katrina Pitt Winther
 • 9.40-10.10: Hvornår er patientinvolvering særligt vigtigt for patienten? V. Anja Skjoldborg Hansen, formand i Dansk Brystkræft Organisation
 • 10.10-10.25: Kaffepause
 • 10.25-11.25: Status på projekter i de forskellige udvalg
  Status på projekter vedr patientinvolvering i Kirurgisk og Genetisk Udvalg, Annette Zøylner/Camilla Bille, 30 min
  Status på projekter vedr patientinvolvering i Medicinsk Udvalg, Hella/Anders
  Status på projekter vedr patientinvolvering i Radioterapi Udvalget, Stine Søndergaard 15 min
 • 11.25-12.00: Introduktion til arbejdet i DBCG-udvalgene
  Hvert udvalg præsenterer på 5 min oversigt over planer eller ideer til initiativer inden for eget udvalg samt hvis der er planer for patientinvolvering på tværs af udvalg om tværgående emner (f.eks. patientinvolvering ved studie-design, udarbejdelse af retningslinjer, palliation). Der etableres grupper i hht de skitserede initiativer. Der er adgang til 6 grupperum.
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-15.00: Arbejde i grupperne starter. Grupperne kan ændres i løbet af internatet afh af de planlagte og ønskede initiativer.
  OBS: Der vil være grupper også for patientinvolvering ved udarbejdelse af retningslinjer samt ved design og planlægning af studier/projekter.
 • 15.00-15.30: Kaffepause
 • 15.30-16.30: Opsamling i plenum
 • 16.30-17.10: ”Vær kritisk over for patientinvolvering”, Pernille Tanggaard Andersen, professor, Phd, sociolog, forskningsleder, Sundhedsfremme SDU
 • 18.30: Middag

Tirsdag d. 23. november

 • 8.00-9.00: Morgenmad
 • 9.00-9.20: Indtryk fra i går – fokus på hvad fremmer og hæmmer implementering v. Katrina Pitt Winther
 • 9.20-10.00: Arbejde i grupperne
 • 10.15-10.30: Kaffepause
 • 10.30-12.00: Videre arbejde i grupperne
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.00: Videre arbejde i grupperne
  Opsamling og forberede præsentation til plenum
 • 14.00-14.50: Opsamling i plenum v. Katrina Pitt Winther
  Milestones, videre planer og tidsperspektiver ved repræsentanter fra de 4 udvalg samt evt fra andre grupper
 • 14.50: Næste skridt v. Birgitte Offersen