Bevillingsår: 2021

DCCC støtter dette projekt til udbredelse af viden på tværs af landet med 152.560 kroner.

Danish Breast Cancer Group (DBCG) ønsker at sætte fælles rammer for implementering af patientinvolvering på tværs af de danske afdelinger, som behandler patienter med brystkræft. Der skal udarbejdes principper og værktøjer, som kan bruges såvel i det kirurgiske, i det adjuverende som i
det metastatiske forløb. 

Danish Breast Cancer Group (DBCG) ønsker at opfylde intentionerne om patientinvolvering beskrevet i Kræftplan 4. Patientinvolvering kan bidrage med værdifulde facetter i arbejdet, og derfor bør afdækkes alle områder, hvor involveringen konkret skal etableres. Ideen til projektet kommer fra DBCG Bestyrelsen og med DCCC støtten kan der afholdes et 2-dages internat, med repræsentanter fra de 5 DBCG udvalg, hvor møde med patienter finder sted: radiologi, kirurgi, medicin, genetik og radioterapi udvalgene.

Strategien på mødet vil være først at afdække, hvor patientinvolvering finder sted og hvilke erfaringer, der er. Derpå skal de 5 udvalg fremlægge deres ideer til internatet med fokus på de områder, hvor involvering skal etableres med udgangspunkt i udvalget (f.eks. udarbejdelse af retningslinjer, fælles beslutningstagning, planlægning af forskningsprotokoller). På internatet skal laves plan for, hvordan man konkret vil øge involveringen, og der skal opsættes mål for ønsker og evaluering

Internatet skal resultere i startskuddet på en ny måde at involvere patienterne i beslutningerne vedrørende deres behandling, og der skal efter implementeringen kunne måles en øget grad af patientinvolvering blandt patienterne.

Status pr. 19. september 2023: gruppen bag intiativet afholdte et internat i november 2021 for 90 deltagere, herunder 10 patientdeltagere, Internatet havde som formål at optimere patientinvolveringen inden for rammerne af DBCG. Internatet resulterede i en række initiativer vedrørende patientinvolvering, som blev præsenteret af arbejdsgrupperne på internatet. Det initiativ, som DCCC har støttet, er dermed afsluttet

Fremadrettet mangler der stadig at blive taget hånd om en række fokuspunkter, og arbejdet med initiativerne fra internatet er ikke fuldført. På tværs af DBCG-udvalgene er der motivation for yderligere initiativer vedrørende patientinvolvering, men det kan være en langsom proces med begrænsede ressourcer.

Tværfaglig organisation

Danish Breast Cancer Group (DBCG)

Deltagende parter

Medlemmer af DBCG bestyrelsen:

 • Birgitte Vrou Offersen, Professor, Klinisk professor, Institut for klinisk Medicin. Primær kontaktperson, Mail: birgoffe@rm.dk
 • Ilse Vejborg, Afdelingen for Brystundersøgelser, Herlev Gentofte Hospital og Rigshospitalet
 • Peer Christiansen, Kirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital
 • Tove Tvedskov, Brystkirurgisk afdeling, Herlev Hospital og Rigshospitalet
 • Ann Knoop, Kræftafdelingen, Rigshospitalet
 • Anne Marie Gerdes, Genetisk afdeling, Rigshospitalet
 • Mette H Nielsen, Kræftafdelingen, Odense Universitetshospital
 • Bent Ejlertsen, Kræftafdelingen, Rigshospitalet
 • Maria Rossing, Center for Genomisk Medicin, Rigshospitalet
 • Bent Kristensen, Nuklearmedicinsk afd., Herlev
 • Gosia Tuxen, Kræftafdelingen, Herlev
 • Anne-Vibeke Lænkholm, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital
 • Eva Balslev, Patologiafdelingen, Herlev Hospital
 • Lisbet Hølmich, Plastikkirurgisk afd., Herlev
 • Jonas Egebart, Hillerød
 • Anja Hansen, patientrepræsentant
 • Marie Rasmussen, patientrepræsentant
 • Maj-Britt Jensen, DBCG
 • Birgitte Offersen, Kræftafdelingen, Århus Universitetshospital

Andre partnere:

 • Karina Dahl Steffensen & Troels Bechmann, Center for Fælles Beslutningstagning & Kræftafdelingen, Vejle Sygehus
 • Lisbeth Kallestrup, Chef for Patientinvolvering, Århus Universitetshospital
 • Annette Zøylner, projektledere af "Sammen om valg ved brystkræftoperation" og ”Beslutningsstøtteværktøj til at understøtte fælles beslutningstagning for personer
 • Steffen Klemmensen, projektledere af "Sammen om valg ved brystkræftoperation" og ”Beslutningsstøtteværktøj til at understøtte fælles beslutningstagning for personer i høj risiko for at udvikle brystkræft”
 • Niels Kroman, Lægelig chef i Kræftens Bekæmpelse

Nyheder

”Stjæl med arme og ben”: Brystkræftnetværk opfordrer til at dele viden om patientinvolvering, december 2021

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af kliniske kræftstudier og patientinvolvering, maj 2021

Arrangementer

DBCG - Internat om patientinvolvering,  22. - 23. november 2021