Dato & tid: d. 6. & 7. december 2021
Sted: Milling Park Hotel, Middelfart
Arrangør: DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)
Kontakt: Birgitte Vrou Offersen på e-mail Birgitte.Offersen@auh.rm.dk
Tilmelding: Via dette link (Bemærk: Det kræver en ny tilmelding - også selvom du var tilmeldt mødet på den oprindelige dato i juni)
Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2021


DCCC PRO er et nationalt netværk om patient rapporterede outcomes etableret i 2018, og målet med det kommende møde er at fastholde det gode forskningsmoment og inspirere til design af endnu flere nationale og gerne DMCG-baserede studier.

Hvordan designer og anvender vi PRO struktureret og målrettet til forskning og klinisk praksis? Ved det første DCCC PRO møde november 2018 fik vi en introduktion til PRO protokoller i DMCG’erne. Nu tager vi næste skridt mod implementering og anvendelse af PRO ud fra specifikke formål og ser ind i fremtiden.

Mødet er planlagt som et fysisk møde på Milling Hotel Park i Middelfart d. 6.-7. december 2021. Det er gratis at deltage, men man skal selv sørge for transport.

Ved tilmelding vil du blive bedt om at skrive et par ord om dit arbejde med PRO, og projekter vil blive udvalgt til korte flash talks under mødet. Målgruppen for mødet er folk med kendskab til PRO for brug hos cancer patienter på et niveau, hvor man kan være med i design og gerne udførelse af kommende forskningsprojekter.

Hvis der kommer flere tilmeldte, end der er værelser eller DCCC PRO midler til, vil man få en tilbagemelding på, om man har fået en plads eller ej. En sådan selektion vil bl.a. tage hensyn til geografi og tidligere erfaringer med PRO.

Klik her for at læse programmet

Speakers:

  • Birgitte Offersen, Professor, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Lisa Barbera, BSc MD MPA FRCPC, Professor and Head Division of Radiation Oncology University of Calgary and Tom Baker Cancer Centre, Canada
  • Bobby Zachariae, Professor, cand.psych., dr.med., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Christoffer Johansen, Professor, dr. Med, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Helle Pappot, Professor, overlæge, dr.med., Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Linda Aagaard Thomsen, Områdechef for Forskningsdata, Evaluering og Kommunikation i Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
  • Mogens Grønvold, Professor, overlæge, dr.med., Palliativ Forskningsenhed, Geriatrisk og palliativ afdeling GP, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Pia Krause Møller, Ph.d.-studerende, Onkologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
  • Rasmus Blechingberg Friis, Ph.d.-studerende, Onkologisk afdeling, Herning og 1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital