Tværfaglig/faglig organisation
DCCC Nationalt Center for Stråleterapi

Projektbeskrivelse 
Nationalt DCCC Patient Reported Outcome netværk (DCCC PRO) er etableret med henblik på et nationalt samarbejde for forskning i patient rapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Formålet er at optimere forskning i PRO under/efter kræftbehandling ved af facilitere nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG-erne. Derudover at sikre, at grupper, der arbejder med onkologiske PRO, bliver bragt sammen og skaber netværk til mere samarbejde. DCCC PRO skal øge fokus på PRO problemstillinger og sikre, at alle patienter under og efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

Primær kontaktperson
Birgitte Vrou Offersen, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Projektgruppe
Rigshospitalet:
Overlæge, dr. med. Helle Pappot og professor, overlæge, dr.med. Christoffer Johansen

Der er deltagelse fra følgende DMCG-er: DBCG (bryster), DOLG (lunger), DECG (spiserør), DSG (sarkomer), DAPROCA (prostata), DAHANCA (hoved-hals).

Onkologer, kræft-kirurger, fysikere og sygeplejersker fra Stråleterapi-centre samt basalforskere med interesse for senfølger efter kræftbehandling fra alle landets hospitaler inviteres.

Arrangementer
DCCC PRO internat, 19.-20. november 2018