Bevillingsår: 2018

Bevillingsbeløb: 187.000 kr.

Nationalt DCCC Patient Reported Outcome netværk (DCCC PRO) er etableret med henblik på et nationalt samarbejde for forskning i patientrapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Formålet er at optimere forskning i PRO under/efter kræftbehandling ved af facilitere nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG'erne. Derudover at sikre, at grupper, der arbejder med onkologiske PRO, bliver bragt sammen og skaber netværk til mere samarbejde. DCCC PRO skal øge fokus på PRO problemstillinger og sikre, at alle patienter under og efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

Tværfaglig organisation
DCCC Nationalt Center for Stråleterapi

Deltagende parter

  • Birgitte Vrou Offersen, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: birgitte.offersen@auh.rm.dk
  • Overlæge, dr. med. Helle Pappot og professor, overlæge, dr.med. Christoffer Johansen, Rigshospitalet
  • Der er deltagelse fra følgende DMCG-er: DBCG (bryster), DOLG (lunger), DECG (spiserør), DSG (sarkomer), DAPROCA (prostata), DAHANCA (hoved-hals).
  • Onkologer, kræft-kirurger, fysikere og sygeplejersker fra Stråleterapi-centre samt basalforskere med interesse for senfølger efter kræftbehandling fra alle landets hospitaler inviteres.

Arrangementer

Møde i DCCC Pro: Design og implementering af PRO, 6. - 7. december 2021

DCCC PRO internat, 19.-20. november 2018

Nyheder
PRO studier har stor interesse i kræftmiljøet, januar 2019

Bevillinger til fem netværksgrupper og initiativer på kræftområdet, september 2018