Dato & tid: 10. - 13. november 2022
Sted: Klitgården Refugium, Damstedvej 39, 9990 Skagen
Tilmelding: via e-mail til Thomas Decker Christensen, tdc@clin.au.dk
Tilmeldingsfrist: 7. oktober 2022
Arrangør: Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose
Kontakt: Thomas Decker Christensen via e-mail: tdc@clin.au.dk


Dette møde, i forbindelse med projektet, bliver holdt fra torsdag d. 10. november om aftenen til søndag d. 13. november om eftermiddagen på Klitgården Refugium i Skagen. 

Projektet er et: Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose

Ved dette møde vil der primært fokuseres på at arbejde videre mod at planlægge og tilrettelægge studier bl.a. omkring:

  1. Patienter med stadium IIIa primær lungekræft som gennemgår kurativt intenderet kemo-stråle behandling og deres risiko for venøs tromboemboli samt
  2. Informations behov og præferencer hos patienter med lungecancer der får venøs tromboemboli