Bevillingsår: 2021

Bevillingsbeløb: 188.689 kr. – til forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier i et DCCC støttede netværk

Lungecancer er identificeret som et centralt indsatsområde idet patienter, der modtager kemo- og strålebehandling for lungekræft, har en større risiko for at blive ramt af livstruende blodpropper i enten lungerne eller i de dybe vener i benene, bækkenet og armene. Derfor er en behandling, der kan forebygge disse blodpropper, meget vigtig for patientgruppen. På den baggrund er der tidligere etableret et tværfagligt, multidisciplinært netværk for forskning i kræftdiagnoser, der er forbundet med øget risiko for blodpropper. Netværket er etableret med støttet fra DCCC, og alle regioner i Danmark er repræsenteret. I netværket indgår også internationalt førende forskere på området. Det er med afsætte i dette netværk, at to konkrete nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier skal forberedes.

Det første studie omhandler patienter med stadie IIIa primær lungekræft, som gennemgår kurativt intenderet kemo- og strålebehandling, og deres risiko for blodpropper. Det drejer sig om ca. 450 patienter pr. år, og denne gruppe af patienter udgør ca. 40% af den samlede patientgruppe med lungekræft. En af hypoteserne bag studiet er, at denne gruppe har en stor risiko for at blive ramt af blodpropper i forbindelse med behandling, og at studiet kan dokumentere, at det er muligt at forbedre behandlingen og dermed mindske antallet af blodpropper og potentielt reducere dødeligheden.

Det andet studie omhandler informationsbehov og -præferencer hos patienter med lungekræft, der får blodpropper enten i lungerne eller i de dybe vener i benene, bækkenet og armene. De nyeste internationale kliniske retningslinjer for forebyggelse og behandling af blodpropper hos kræftpatienter beskriver i vid udstrækning, at patientens præference skal guide beslutninger omkring behandling. Retningslinjerne indeholder ikke pt. anbefalinger til, hvordan dette gøres bedst. Samtidig har en betydelig andel af patienter med lungekræft begrænset kompetencer, ressourcer og health literacy.

Det er derfor særdeles relevant at undersøge, hvordan vi sikrer at patienter med lungecancer kan finde, forstå og anvende information, der gør dem i stand til at reagere på symptomer og udtrykke deres sande præferencer, når behandlingsbeslutninger skal træffes. Projektet vil inddrage patienterne som aktive samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen af studierne.

Tværfaglig organisation
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR)

Deltagende parter

 • Thomas Decker Christensen, Professor, overlæge, dr. med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: tdc@clin.au.dk
 • Amalie Lambert Kristensen. Reservelæge, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital.
 • Torben Bjerregaard Larsen. Professor, specialeansvarlig overlæge, ph.d., FESC. Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet, Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Kardiologisk Afd., Aalborg Universitetshospital.
 • Mette Søgaard. Senior epidemiolog, lektor, ph.d. Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet, Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Kardiologisk Afd., Aalborg Universitetshospital.
 • Flemming Skjøth. Biostatistiker, lektor, ph.d., MSc. Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet, Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Aalborg Universitetshospital samt Enhed for Klinisk Biostatistik, Aalborg Universitetshospital.
 • Anne Gulbech Ording. Senior epidemiolog, ph.d. Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet, Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Kardiologisk Afd., Aalborg Universitetshospital.
 • Anette Arbjerg Højen. Sygeplejerske, cand.cur., post doc., ph.d. Trombosecenter Aalborg, Aalborg Universitetshospital.
 • Erik Jakobsen. Overlæge, klinisk lektor, MPM. Hjerte-Lunge Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital & Dansk Lunge Cancer Register.
 • Rene H. Petersen. Professor, overlæge, ph.d. Thoraxkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet.
 • Peter Meldgaard. Overlæge, lektor, ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.
 • Professor Simon Noble, MD. Marie Curie Professor in Supportive and Palliative Medicine. Division of Population Medicine, Cardiff University, United Kingdom

Nyheder

DCCC støtter forberedelsen af kliniske kræftstudier og netværk med 1 million kroner, 8. oktober 2021

Arrangementer

Netværksmøde - Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose, d. 10-13 november 2022 

Netværksmøde - Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose, d. 20-23 april 2023