Dato & tid: 6. april 2022 kl. 9.00-14.30
Sted: Fællessalen på Christiansborg, København
Tilmelding: Via link her
Tilmeldingsfrist: Tilmelding stadig åben
Arrangør: DMCG.dk, Kræftens Bekæmpelse & DCCC
Kontakt: Send e-mail til KraeftensBekaempelse.Konference2022@cancer.dk


Det danske sundhedsvæsen har en lang tradition for at uddanne forskere, bruge data og prioritere forsøg i klinikken. Det har bidraget til, at nye, mere effektive og skånsomme kræftbehandlingsformer er blevet indført løbende og til gavn for patienterne. Denne tradition har gjort Danmark til et attraktivt land at bedrive forskning i og har bragt dansk kræftbehandling op blandt de bedste. 

Skal dansk kræftbehandling forsat være blandt de bedste, og skal Danmark stadig være et land, hvor uafhængig klinisk forskning er en del af det kliniske arbejde, må bump og forhindringer, der truer med at forsinke eller helt stoppe klinisk forskning, ryddes af vejen.  

Nogle af de bump, som bremser klinisk forskning, er en uigennemsigtig og uklar omsætning af EU’s persondataforordning (GDPR) til dansk lovgivning, forskellige fortolkninger af krav til notifikation og indgåelse af databehandleraftaler og deraf afledte forskelle i, hvem der får tilbudt innovativ ny forsøgsbehandling.

Hvis vejen skal banes for mere klinisk forskning, der kommer flere patienter til gavn, uanset hvor de bor, er der behov for nationale og tværregionale tiltag, der kan sikre bedre rammebetingelser for forskning. 

De tre organisationer bag konferencen opfordrer til: 

  • at der skabes bedre sammenhæng mellem reglerne for håndtering af persondata (GDPR) og sundhedsloven, så der kan implementeres en ens administrativ praksis på tværs af regionerne.
  • at der frigøres mere tid til forskning gennem bedre adgang til den nødvendige forskningsinfrastruktur for alle afdelinger, som indgår i kræftbehandling, så forskningen kan foregå i hele landet og så nær på patienterne som muligt. 

På konferencen vil forskere, jurister og embedsfolk adressere de største udfordringer og skabe overblik over nationale og regionale løsninger, der sikrer ensartede rammer og fortolkning af regler. Der vil også være forslag til, hvordan klinisk forskning kan styrkes gennem prioritering af forskningsinfrastruktur.

Læs programmet her i en printervenlig version

#Bedrevilkårforkliniskforskning

Du kan også gå på opdagelse og finde inspiration fra Kræftpolitisk Forum 2021, klik her