Dato & tid: 12. september 2019 kl. 15.45 - 19.00
Sted: Onkologisk Klinik’s Stråleterapi, opgang 39, Venteområde F, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
Arrangør: DCCC Shared Decision Making netværk (DCCC SDM)
Deltagerpris: gratis
Antal: max. 50 deltagere 
Tilmelding: via mail til louise.malene.lindstroem@regionh.dk
Tilmeldingsfrist: 6. september 2019
Kontaktperson: Katrina Pitt Winther på mail Katrina.Pitt.Winther@regionh.dk
Ved administrative forespørgsler, kontakt Louise Malene Lindstrøm.

Læs invitationen og programmet for mødet.


DCCC Shared Decision Making netværket (DCCC SDM) holder gå-hjem møde om Fælles Beslutningstagning med overskriften Formidling, kommunikation og samskabelse af svære beslutninger.

Fælles beslutningstagning er et nyt fænomen inden for det danske sundhedsvæsen, hvor det bliver i talesat at behandler og patient sammen træffer beslutningen om behandlingen. Klinikeren er ekspert i diagnosen, hvorimod patienten er ekspert i sit eget liv. Beslutningen om den rette behandling skal derfor tages af patient og læge i fællesskab for at tage højde for såvel den faglige viden samt patientens personlige præferencer.

I Danmark er der iværksat flere projekter omkring fælles beslutningstagning, hvor erfaringerne har vist at præsentation af valgmuligheder og fælles beslutningstagen er en essentiel del af klinikernes kerneopgave, der kræver både indlevelse/nysgerrighed, pædagogisk forståelse og en systematisk tilgang.

Dette netværksmøde er en anledning til at få mere viden, teori og evidens samtidig med en fælles refleksion over de nye erfaringer.

Alle læger og sygeplejersker, der arbejder med fælles beslutningstagning (eller gerne vil fremadrettet) enten som led i daglig klinisk praksis eller i forbindelse med projekter samt andre interesserede, der arbejder med samme patientkategori er velkomne.

DCCC SDM netværket har planlagt yderligere tre gå-hjem møder med samme indhold på de foreløbige datoer: 15. maj i Aarhus, 4. juni 2019 i Odense, og 26. august i Vejle

Hvad er DCCC SDM?
Formålet med netværket er at udbrede kendskabet til shared decision making samt øge det nationale samarbejde således at implementering af fælles beslutningstagning indenfor kræftområdet kan foregå evidensbaseret på baggrund af nationale forsknings- og implementeringsprojekter.

Læs mere om netværket