Dato & tid: 19. marts 2021 kl. 8:30-11:15
Sted: Virtuelt via Zoom
Arrangør: Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer
Tilmelding: Send e-mail til cbak@clin.au.dk
Tilmeldingsfrist: Senest mandag 15. marts 2021


Formålet med projektet er at etablere et nationalt netværk af fagpersoner, der arbejder aktivt med fortolkning af genetisk information i relation til behandlingsvalg. Netværket skal fortløbende samarbejde med henblik på at skabe en ensartet national praksis for fortolkning af genetiske informationer fra tumorer med henblik på anvendelse i behandlingsøjemed.

4. workshop i netværket afholdes d. 19. marts 2021 og vil foregå online.

Program 

  • 8.30-8.40: Velkomst og præsentationsrunde. Herunder velkommen til ”den nye i klassen”, Vejle.
  • 8.40-9.00: ”Det genetiske svar” oplæg v. Inge Søkilde Pedersen, Klinisk laboratoriegenetiker, professor, Afdeling for Molekylær Diagnostik, AAUH.
  • 9.00-9.30: Drøftelse på baggrund af oplæg ved Inge samt indsendte svar vedr disclaimers.
  • 9.30-9.45: Pause
  • 9.45-10.00: Status på interregionale databehandleraftaler v. Mette Christiansen, funktionsleder for fælles NGS Enhed, MOMA, AUH.
  • 10.00- 10.30: Status på forum/system til drøftelse af varianter ved Maria Bach Laursen, molekylærbiolog, MOMA, AUH.
  • 10.30- 11.00: Drøftelse af form/struktur/indhold for Variantfortolkningsnetværket fremadrettet.
  • 11.00-11.15: Eventuelt og afrunding.

Åbn programmet i pdf, klik her