Projektbeskrivelse
Formålet med projektet er at etablere et nationalt netværk af fagpersoner, der arbejder aktivt med fortolkning af genetisk information i relation til behandlingsvalg. Personlig Medicin er behandling, hvor man ved hjælp af bl.a. genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Det er afgørende for resultatet, at fortolkningen af den fundne genetiske variant er så ensartet som muligt. Netværket skal fortløbende samarbejde med henblik på at skabe en ensartet national praksis for fortolkning af genetiske informationer fra tumorer med henblik på anvendelse i behandlingsøjemed.

Primær kontaktperson
Britt Elmedal Laursen, Molekylærmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Projektgruppe
Anders Bryø Bojesen, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Morten Mau-Sørensen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Tarec El-Galaly, Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Finn Cilius Nielsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Arrangementer

Afholdte arrangementer