Bevillingsår: 2017

DCCC støtter med 80.000 kr. til etabling af et nationalt, tværfagligt netværk på området

Formålet med projektet er at etablere et nationalt netværk af fagpersoner, der arbejder aktivt med fortolkning af genetisk information i relation til behandlingsvalg. Personlig Medicin er behandling, hvor man ved hjælp af bl.a. genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Det er afgørende for resultatet, at fortolkningen af den fundne genetiske variant er så ensartet som muligt. Netværket skal fortløbende samarbejde med henblik på at skabe en ensartet national praksis for fortolkning af genetiske informationer fra tumorer med henblik på anvendelse i behandlingsøjemed.

Deltagende parter

  • Britt Elmedal Laursen, Molekylærmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: britt@biomed.au.dk
  • Anders Bryø Bojesen, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Morten Mau-Sørensen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
  • Tarec El-Galaly, Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Finn Cilius Nielsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Arrangementer

Internat - Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer, 18. -19. september 2023

Internat i Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning til behandling af patienter med behandlingsrefraktær cancer, 3. - 4. oktober 2022

Internat - Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning til behandling af patienter med behandlingsrefraktær cancer, 4. -5. oktober 2021

4. Workshop i DCCC netværket for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer, 19. marts 2021

3. Workshop i DCCC netværket for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer, 25. september 2020
Læs referat fra workshoppen her

Læs referat fra møde i netværket d. 16. september 2019

Workshop: Harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandling af patienter med behandlingsrefraktør cancer, 29. november 2018