Dato & tid: 4. maj 2021 kl. 15.30 – 16.15
Sted: Online – link følger efter tilmelding
Tilmelding: Send mail til sashaa@rkkp.dk med følgende oplysninger: Navn & DMCG-tilknytning
Frist for tilmelding: 4. maj 2021 kl. 12.00
Arrangør: Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Kontakt: Kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen, e-mail: sashaa@rkkp.dk


Kritisk evidensvurdering er et centralt element i udarbejdelse af en klinisk retningslinje. De fremsøgte studiers design og konklusioner kan ikke altid tages for pålydende, og selv studier i ansete tidsskrifter kan indeholde alvorlige fejl.

Systematisk vurdering af litteraturens videnskabelige kvalitet og relevans i en dansk, klinisk kontekst udgør grundlaget for formulering af anbefalinger, der understøtter evidensbaseret, klinisk beslutningstagning i mødet mellem kliniker og patient.

Dette webinar vil præsentere forskellige redskaber til kritisk vurdering af både kvantitative og kvalitative studier samt demonstrere hvordan Oxford-skemaet skal fortolkes og anvendes til evidensgradering baseret på de forudgående vurderinger af litteraturen. Webinarets undervisere er kvalitetskonsulenterne Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen.

Alle er velkomne til at deltage i webinaret – vi gør dog opmærksom på, at fokus vil være på litteratursøgning specifikt i relation til DMCG-retningslinjekonceptet.

Program:

Del 1: Oplæg ved kvalitetskonsulenter (ca. 30 min)

  • Præsentation af processen fra fuldtekstlæsning til kritisk vurdering af studier og endelige evidensgradering
  • Forskellige niveauer af evidensvurdering i retningslinjeprocessen (metodetrappen)
  • Hyppigste anvendte redskaber og spørgsmål til kritisk vurdering af kvantitative studier
  • Kritisk vurdering af kvalitative studier
  • Oxford skemaet – hvordan skal det fortolkes og anvendes?

Del 2: Spørgsmål (ca. 15 min)

  • Spørgsmål og diskussion i plenum

Læs invitationen her