Dato & tid: 23. - 24. august 2022
Tilmelding: ved en mail til joakln@rm.dk
Tilmeldingsfrist: 22. juli 2022
Sted: Comwell H.C. Andersen Odense / ODEON - Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Arrangør: Center for cancerrelateret 3D print på danske hospitaler
Kontakt: Joakim Lundtoft Lindhardt, centerleder, via e-mail: joakln@rm.dk


Center for cancerrelateret 3D print på danske hospitaler inviterer til kick-off seminar d. 22. - 23. august 2022 på Comwell H.C Andersen Odense. 

3D print, som teknologi, er i rivende udvikling. Denne udvikling danner grundlag for langt større anvendelse af teknologien i sundhedsvæsenet end set hidtil. På verdensplan vil teknologien i stadig højere grad finde anvendelse på hospitaler, og litteraturen viser en stor effekt i anvendelsen af 3D print i behandlingen. Kortere operationstid, mere præcis kirurgi samt undervisning på et højere niveau. Antallet af publikationer om klinisk 3D print på PubMed er steget eksponentielt med blot 6 artikler i år 2000 og ca 2.700 artikler i år 2018.

På en række af landets hospitaler er der allerede igangsat 3D print initiativer. Disse initiativer spænder bredt og er basseret på undervisning, forskning og klinisk anvendelse. Formålet med skabelsen af dette nationale netværk er at opnå større synergieffekt mellem hospitalernes 3D print initiativer for at sikre større udbredelse og anvendelse til gavn for alle danske cancerpatienter. Dertil kommer en styrkelse af Danmarks position inden for kliniske 3D print, således vi kan være med i den absolutte verdenselite på området.

Det ses af programmet, der kan findes nedenfor, at seminarets første dag i høj grad vil være præget af oplæg fra en bred vifte af 3D print kompetencer og brugsscenarier.
Seminarets anden dag er for at skabe retning på, hvad de næste to års netværksaktivitet kan og skal skabe, samt hvordan dette kunne gøres i praksis.

Læs det fulde porgram og invitationen ved at klikke her