Bevillingsår: 2022

DCCC støtter dette netværk med 172.000 DKK til etablering af et nationalt, tværfagligt netværk på området 

3D print er som teknologi i rivende udvikling. 3D print har nu nået et modenhedsniveau, hvor den kliniske hverdag også kan begynde at drage fordel af teknologiens potentiale. Litteraturen viser en stor effekt i anvendelsen af 3D print i behandling: Kortere operationstid, mere præcis kirurgi samt højere undervisningsniveau.

Koordinering og vidensdeling af den rivende udvikling til gavn for patienterne

På en række danske hospitaler er der igangsat 3D print initiativer. Initiativerne er baseret på undervisning, forskning og klinisk anvendelse. Fremgangsmåderne på tværs af landet har været forskellige, og det har ledt til forskellige kompetenceområder. Der har hidtil været en yderst begrænset mængde af vidensdeling og samarbejde på tværs af landets afdelinger.

Formålet med det nye nationale netværk er, at opnå større synergieffekt mellem hospitalernes 3D print initiativer for at sikre større udbredelse og anvendelse til gavn for alle danske cancerpatienter. Dertil kommer en styrkelse af Danmarks position inden for klinisk 3D print, så vi kan være med i den absolutte verdenselite på området.

3D print har en yderst bred berøringsflade på tværs af specialer, DMCG'er geografier mv.

Netværkets specifikke formål vil være at

 • udbrede gode initiativer på tværs af hospitaler, så patienterne vil blive tilbudt samme behandling uanset geografi, herunder evt. oprettelse af arbejdsgrupper o. lign. til strømlining og effektivisering af processer
 • samle 3D teknisk personale med henblik på drøftelser af printertyper, materialer mv.
 • samle klinisk personale med henblik på at drøfte anvendelsesområder
 • samle forskningskræfter med henblik på tværgående forskningsprojekter

Deltagende parter

 • Joakim Lundtoft Lindhardt, Centerleder 3D printcenteret, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: joakln@rm.dk
 • Sven Erik Nørholt, Overtandlæge, Ph.D., Professor, Kæbekirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Thomas Baad-Hansen, Overlæge, Ph.D., Professor, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Tine Løjmand Elisiussen, Ingeniør ved Simulationscenteret, SimC, Odense Universitetshospital
 • Michael B Holte, Head of 3D Lab Denmark, Kæbekirurgisk, Sydvestjysk sygehus – Esbjerg
 • Magnus Obinah, Læge, Ph.D. stud., Plastikkirurgisk afdeling Herlev Hospital og Team Koordinator, CAMES, Rigshospitalet
 • Morten Bo Søndergaard Svendsen, Civilingeniør, Ph.D., Head of Engineering, CAMES, Rigshospitalet

Nyheder

Netværk og kliniske studier runder milepæl på 100 støttede aktiviteter fra DCCC, marts 2022

Arrangementer 

Center for cancerrelateret 3D print på danske hospitaler kick-off seminar d. 22. - 23. august 2022.