Lungekræft er den kræftsygdom i Danmark som flest dør af, og lungekræft tegner sig i dag fortsat for 25% af alle dødsfald pga. kræft på trods af betydelige forbedringer i prognosen for patienter med lungekræft over de seneste 10-15 år. Lungekræft er derfor et velvalgt indsatsområde, hvis man vil reducere den generelle cancermortalitet i Danmark.

Dansk Forskningscenter for Lungekræft vil forestå og fremme samarbejde mellem relevante forsknings- og kliniske miljøer i hele Danmark om patientnær forskning i lungekræft med det formål at forbedre diagnostikken og behandlingen af lungekræft med samtidig fokus på patienternes livskvalitet.

Forskningscentret ledes af professor Ole Hilberg fra Sygehus Lillebælt.

 

Læs mere om forskningscenteret her