En femtedel af alle dødsfald hos børn over 1 år skyldes kræft. De fleste af de børn, som bliver helbredt, er plaget af fysiske og psykiske senfølger efter kræftforløbet. Vi vil oprette et nationalt forskningscenter, der skal forbedre overlevelsen for kræftramte børn markant, reducere bivirkningerne af behandlingen og forbedre børnenes livskvalitet.

Forskningscentret koordineres fra BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet og ledes af professor og overlæge Kjeld Schmiegelow.

Centret oprettes fra januar 2020. Læs nyhed om formålet med etableringen af forskningscentret for børnekræft på cancer.dk.

Siden er under opbygning.