Tværfaglig/faglig organisation
National hæmatologisk KFE samarbejde

Projektbeskrivelse
 
Den tid, der går fra en lægeforsker udtænker et klinisk forsøg i Danmark er alt for lang. Der er mange opgaver og formalia, som skal være på plads. Som led i et tæt, tværfagligt samarbejde mellem de Kliniske Forsknings Enheder (KFE´er) ved de danske hæmatologiske afdelinger, vil vi etablere et murstensløst studiekontor, som kan understøtte gennemførelse af forsøg med lægemiddel afprøvninger i Danmark.

Et tæt KFE samarbejde og optimeret afvikling af studier i de hæmatologiske afdelinger kan ydermere bidrage til at tiltrække flere lægemiddelfirma-initierede studier til Danmark.

Primær kontaktperson
Niels Abildgaard, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Deltagende parter
Lars Møller Pedersen, Hæmatologisk KFE, Herlev Hospital
Henrik Gregersen, Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Ulla Kjær, Hæmatologisk KFE, Aalborg Universitetshospital
Vicky Thomsen, Hæmatologisk KFE, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Jytte Kock, Hæmatologisk afdeling L, Herlev Hospital
Peter Brown, Hæmatologisk afdeling 4032, Rigshospitalet
Lena Bjerre Hårbo, Hæmatologisk afsnit, medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Torben Plesner, Hæmatologisk afsnit, medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Syghus
Niels Frost Andersen, Hæmatologisk KFE, Aarhus Universitetshospital
Tia Vetterli Sjøgren, Hæmatologisk KFE, Aarhus Universitetshospital
Christian Bjørn Poulsen, Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital