Tværfaglig/faglig organisation
DATHYRCA med tilknytning til DMCG for Hoved-Halskræft

Projektbeskrivelse 
Vi ønsker at udvikle og styrke det tværfaglige nationale samarbejde i Den Danske Thyroideacancer Studie Gruppe (DATHYRCA). Dette vil vi gøre ved opstart af flere forskningsprojekter og ved afholdelse af to årlige forskningsseminarer i DATHYRCA-gruppen. Vi ønsker at bruge seminarerne til at generere projektideer med fokus på prospektive studier; i særdeleshed randomiserede studier, som mangler indenfor thyroideacancerområdet.

Vi forventer med dette initiativ at konsolidere det nationale samarbejde og samtidig give thyroideacancerforskningen et videnskabeligt løft.

Primær kontaktperson
Christian Godballe, Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital

Deltagende parter
Rigshospitalet/Herlev:
Christoffer Holst Hahn
Jens Bentzen
Katalin Kiss
Birte Nygaard
Ulla Feldt-Rasmussen
Peter Oturai

Odense:
Christian Godballe
Lars Bastholt
Stine Rosenkilde Larsen
Laszlo Hegedüs
Peter Grupe

Århus:
Sten Schytte
Nicolaj Andreassen
Maria Louise Jespersen
Eva Vang Ebbahøj
Peter Iversen

Ålborg:
Henrik Baymler Pedersen
Inge Bülow
Rune Vincent Fisker

 

Arrangementer

2nd DATHYRCA møde, 18. september 2019

Afholdte arrangementer

DATHYRCA-møde, 16. januar 2019