Tværfaglig/faglig organisation
DCCG, DACG, DaBlaCa, DUCG og DaProCa.

Projektbeskrivelse
Etablering af et tværfagligt, nationalt DCCC cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA) med henblik på samarbejde om forskning og klinisk udnyttelse af ctDNA baserede biomarkører i kræftbehandlingen.

Formålet er at stimulere og optimere dansk ctDNA forskning ved at understøtte etablering af nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG’erne. Med netværket vil vi skabe et forum, hvor klinikere og forskere med interesse i ctDNA bliver bragt sammen på tværs af faggrænser med henblik på at skabe øget samarbejde, nationale protokoller samt optimeret kræftbehandling og opfølgning i hele Danmark.

Primær kontaktperson
Claus Lindbjerg Andersen, ph.d., professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Deltagende parter
Region Sjælland:
Niels Pallisgaard, senior molekylær biolog, Patologi Afdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Sygehus
Ismail Gogenur, professor, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Region Midt:
Lars Dyrskjøt, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Karina Dalsgaard, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Britt Elmedal Laursen, overlæge, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Claus Lindbjerg Andersen, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Boe Sandahl Sørensen, professor, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
Karen-Lise Garm Spindler, formand for DACG, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Lene Hjerrild Iversen, formand for DCCG, professor, overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Jørgen Bjerggaard Jensen, formand for DaBlaCa, professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
Michael Borre, formand for DMCG.dk, DaProCa, DUCG, professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
Frank Viborg Mortensen, professor, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Anders Husted Madsen, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Herning
Kåre G Sunesen, klinisk Lektor og afdelingslæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Uffe Schou Løve, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
Søren Laurberg, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Region Nord:
Ole Thorlassius-Ussing, professor, Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Henrik Krarup, overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Andreas Carus, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Region Syd:
Per Vadgaard Andersen, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Henrik Ditzel, professor, Afdeling for Cancer og Inflammationsforskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
Anders Jakobsen, professor, Onkologisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus
Henrik Jensen, formand for DSKO, overlæge, Onkologisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus
Rikke Fredslund Andersen, molekylær biolog, Klinisk Biokemisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus

Region Hovedstaden:
Morten Mau-Sørensen, overlæge, Phase 1 enheden, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Olga Østrup, molekylær biolog, Center for Genomisk Medicin, Rigshospitalet
Barbara Malene Fischer, overlæge, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet
Per Guldberg, professor, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Hans Jørgen Nielsen, professor, Kirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital
Helle Pappot, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Gitte Lam, overlæge, Urologisk Afdeling, Herlev Hospital

Arrangementer
Første møde i DCCC ctDNA-netværket 25. juni 2019