Projektbeskrivelse
DANETS har som formål:

  • at afholde nationale netværksmøder/konferencer
  • at udarbejde, offentliggøre og vedligeholde danske behandlingsvejledninger inden for neuroendokrine tumorer
  • at etablere og vedligeholde en platform (webside) til udbredelse af relevante nyheder og materiale
  • at organisere seminarer med nationale og internationale oplægsholdere med det formål at styrke dansk forskning i emnet samt opretholde og udbygge nordiske og internationale forskningsrelationer

Primær kontaktperson
Seppo W. Langer, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Deltagende parter
Rigshospitalet:
Overlæge, dr. med Ulrich Knigge og overlæge ph.d. Mikkel Andreasen, Endokrinologisk afd. PE
Professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær, Afd. for klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET

Aarhus Universitetshospital:
Professor, overlæge, dr.med. Henning Grønbæk og 1. reservelæge Gitte Dam, Medicinsk afd. V
Overlæge, dr.med. Morten Ladekarl og afdelingslæge Elizabeth Tabaksblat Onkologisk afd.

Odense Universitetshospital:
Overlæge Lene Vestermark og overlæge Merethe Krogh, Onkologisk afd.R

Læs mere om netværket på www.danets.dk