Projektbeskrivelse
Behandling for en hjernetumor kan have vidtrækkende konsekvenser for patienten og den pårørendes dagligliv. Projektet vil øge forståelsen for multidisciplinær rehabilitering, og benytte sig af både kvalitative og kvantitative metoder til at øge indsigten i og forståelsen for behov og gennemførbarhed af rehabilitering til denne særlig sårbare patientgruppe.

Projektet skal generere viden til klinisk praksis samt være hypotesegenerende for et fremtidigt randomiseret studie. I projektet vil indgå en national kortlægning og et pilotstudie med ca. 20 patienter (grad III og IV) og deres pårørende.

Primær kontaktperson
Lars Hermann Tang, Videnscenter for Rehabilitering og Paliation, REHPA

Deltagende parter
Karin Dieperink, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA