Tværfaglig/faglig organisation
Projektet inddrager læger og fysikere fra alle danske afdelinger, som udfører brachyterapi, samt ingeniørstuderende fra Aarhus Ingeniørhøjskole.

Projektbeskrivelse
Brachyterapi er en kræftbehandlingsform, hvor en radioaktiv kilde placeres inde i tumoren. Dosis er meget lokaliseret, hvilket kræver at kilden placeres med millimeters præcision. I modsætning til andre strålebehandlingsformer, eksisterer der i dag ikke online monitorering i forbindelse med afgivelse af brachyterapi. I dette projekt vil et nyligt udviklet monitoreringssystem blive implementeret i tre danske kræftafdelinger. Formålet er at sikre at eventuelle fejl bliver opdaget under behandlingen, så behandlingen kan afbrydes og korrigeres før den fulde dosis afleveres.

Primær kontaktperson
Jacob Graversen Johansen, ph.d., postdoc, AUH

Deltagende parter
Aarhus Universitetshospital:
Physics researchers: Jacob Johansen (postdoc), Gustavo Kertzscher (postdoc) og Kari Tanderup (prof)
Medical physicists: Susanne Rylander, Steffen Bjerre Hokland, Søren Kynde Nielsen og cheffysiker Mette Skovhus Thomsen.
Medical doctors: Simon Buus, Lise Bentzen, Jacob Lindegaard og Lars Ulrik Fokdal

Rigshospitalet:
Medical physicists: Flemming Kjær-Kristoffersen og Cheffysiker Jens Peter Bangsgaard
Medical doctors: Trine Juhler Nøttrup

Odense Universitetshospital:
Medical physicists: Irene Hazell og Cheffysiker Knud Aage Werenberg
Medical doctors: Gitte Bettina Nyvang