Tværfaglig/faglig organisation
DBCG – Dansk Bryst Cancer Gruppe

Projektbeskrivelse
Stadig flere overlever kræft takket være nye, effektive behandlinger med kemoterapi. Men kemoterapi har mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskaderne opleves som følelsesløshed, smerter eller prikken i hænder og fødder. Der findes ingen behandling, når nerveskaderne først er opstået.

Bevillingen skal bruges til at forberede et projekt, der undersøger, om kemoudløste nerveskader kan mindskes eller undgås ved hjælp af nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker'.

Primær kontaktperson
Maria Elisabeth Lendorf, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Deltagende parter
Maria Elisabeth Lendorf, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Ann Knop, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Hella Danø, overlæge, ph.d., Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital
Anders Bonde Jensen, professor, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital