Tværfaglig/faglig organisation
DCCG, DUCG, DGCG

Projektbeskrivelse
Danmark var et af de første lande til at starte rutine diagnostik af mismatch reparation (MMR) i tarmkræft. Analyse af 45.000 patienter er udført gennem de sidste 10 år, men der mangler effekt- og omkostnings-analyser. Nye data fra andre lande viser at effekten afhænger af den videre håndtering med rådgivning, diagnostik og opfølgning. Det er derfor af stor betydning at evaluere det danske MMR-program. Projektet omhandler forberedelse af nationale studier gennem etablering af et nationalt, tværfagligt netværk. Ny viden appliceres i de kliniske retningslinjer under de relevante DMCG'er.

Primær kontaktperson
Mef Nilbert, læge, ph.d., professor, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital og Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Deltagende parter
Mef Nilbert, læge, ph.d., professor, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital og Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Christina Therkildsen, senior forsker, HNPCC-registret, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
Lars-Henrik Jensen, onkolog, Vejle Hospital
Lene Iversen, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Peter Ingeholm, patolog, repræsentant fra DCCG
Charlotte Kvist Lautrup, klinisk genetiker, Aalborg Universitetshospital
Louise Klarskov, patolog, Herlev Hospital, repræsentant fra HNPCC-registrets styregruppe
Zoreh Ketabi, gynækolog, Rigshospitalet, repræsentant fra DGCG
Kenneth Steven, urolog, Herlev Hospital