Tværfaglig/faglig organisation
DMCG.dk

Projektbeskrivelse

Ernæring er vitalt i forebyggelse og behandling af kræftrelateret vægttab. En national undersøgelse fra 2016 fandt vægttab hos 49 % under kræftbehandling, hvoraf 35 % ingen ernæringsterapi fik. Europæiske anbefalinger for ernæringsbehandling af kræftpatienter fra 2017 er baseret på et tyndt evidensgrundlag pga. få kvalitetsstudier. Forskningsnetværket NARNUCA (National Research Network on Nutrition in Cancer) vil etablere og koordinere studier af høj kvalitet med et sufficient antal og homogene patientgrupper, oprette et nationalt ernæringsregister, samt udvikle og implementere ensartet ernæringsbehandling til patienter under kræftbehandling.

Primær kontaktperson
Randi Tobberup, ledende klinisk diætist, Center for Ernæring- og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital

Deltagende parter

Randi Tobberup, ledende klinisk diætist, ph.d. studerende, Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET) og Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital (AAUH); Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Mette O. Holm, klinisk diætist, cand.scient, CET, AAUH

Anne K. Larsen, klinisk diætist, CET, AAUH

Mathias Cook, klinisk diætist, CET, AAUH

Ursula G. Falkmer, professor i klinisk onkologi, Onkologisk Afdeling og Klinisk Kræftforskningscenter, AAUH; Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Henrik H. Rasmussen, professor i Klinisk Ernæring, CET, AAUH; Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Mette N. Yilmaz (DPCG), overlæge, Onkologisk Afdeling, AAUH

Andreas Carus (DABLACA), ph.d., overlæge, klinisk lektor, Onkologisk Afdeling, AAUH

Kinga Nowicka-Matus (DAHANCA), afdelingslæge, onkologi, Onkologisk Afdeling, AAUH

Jimmi Søndergaard, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, AAUH

Laurids Ø. Poulsen, 1. reservelæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, AAUH

Jane H.Nørgaard, sygeplejerske, Onkologisk Afdeling, AAUH

Martin Bøgsted, professor i biostatistik, Hæmatologisk Afdeling og Klinisk Kræftforskningscenter, AAUH; Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Tina Munk, ledende klinisk diætist, ph.d., Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev-Gentofte Hospital

Eva Rosenbom, Pernille Bardal og Martine K. Larsen, kliniske diætister, Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev-Gentofte Hospital

Anni L. Nielsen, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

Dorte E. Dinesen, klinisk diætist, Stråleterapien, Næstved Sygehus
Larisa Andersen, afdelingslæge i onkologi/stråleterapi, Onkologisk Afdeling, Næstved Sygehus

Maiken M. Hjelt, ernæringskonsulent, cand.scient.san, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Anne Sofie Brems-Eskildsen, afdelingslæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Lone Stenfeldt, Marie Louise Spejlborg og Annette Torø, kliniske diætister, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Rie Møller, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling, Esbjerg

Nete B. Hansen og Helle M. Povlsen, kliniske diætister, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Torben F. Hansen, afdelingslæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Grith Møller, adjunkt, ph.d., cand.scient, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Jens R. Andersen, overlæge, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Tenna Christoffersen, lektor, cand.scient, Professionshøjskolen Absalon