Projektbeskrivelse
Magnetisk Resonans (MR) skanning er i hastig vækst inden for strålebehandling. Dens rolle spænder lige fra identifikation af kræftknuden til vurdering af behandlingens effekt.

MR skannerne udnyttes dog langt fra optimalt, især fordi de anvendes forskelligt på de enkelte hospitaler i landet. Dette gør det svært at drage kliniske konklusioner.

Vi ønsker at skabe et netværk, som vil rådgive de nationale kræftdiagnose-grupper i forbindelse med design af MR studier. Desuden skal netværket sikre, at der kommer fokus på de unikke krav, der skal stilles til MR skannere i et strålebehandlingsforløb.

Primær kontaktperson
Faisal Mahmood, Klinisk Institut, SDU

Deltagende parter
De Danske MRL Centre
Ivan Vogelius, Rigshospitalet
Mette Pøhl, Rigshospitalet
Gitte Persson, Herlev Hospital
Claus Behrens, Herlev Hospital
Tine Schytte, Odense Universitetshospital
Uffe Bernchou, Odense Universitetshospital
Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)
Flemming Kjær Kristoffersen, Rigshospitalet
Trine Juhler Nøttrup, Rigshospitalet
Irene Hazell, Odense Universitetshospital
Gitte-Bettina Nyvang, Odense Universitetshospital
Kari Tanderup, Aarhus Universitetshospital
Jacob Lindegaard, Aarhus Universitetshospital