Tværfaglig/faglig organisation
DCCC COR, der har bl.a. DOLG, og DECV som deltager. Alle danske centre, der behandler esophagus og lungecancer med strålebehandling samt to kardiologiske afdelinger udgør studiegruppen.

Projektbeskrivelse
Patienter med lokalavanceret kræft i lunge eller spiserør tilbydes kemoterapi og strålebehandling med det formål at helbrede. Medbestråling af hjertet kan medføre øget risiko for udvikling af hjertesygdom. Dyslipidemi er en anden risiko faktor for hjertesygdom, der kan mindskes med behandling af statin. I dette studie undersøges den prognostiske værdi af calcium score i coronarkar før og under strålebehandling. Disse oplysninger sammenholdes med stråledosis givet til hjertet samt overlevelse. Endelig undersøges om behandling med statiner er forbundet med bedre overlevelse hos de samme patienter.

Projektet har modtaget støtte til protokolforberedelse.

Primær kontaktperson
Marianne Nordsmark, MD, ph.d. Ass. professor, onkologisk afdeling, AUH

Deltagende parter
Projektet er initieret i DCCC COR med repræsentanter fra DOLG, DECV, to kardiologiske
afdelinger (AUH og Hospitalsenheden Vest, Herning), Afd. for epidemiologi Ålborg, samt Christies Cancer Centre University of Manchester, UK.

Alle danske centre, der behandler esophagus og lungecancer med strålebehandling samt to kardiologiske afdelinger udgør studiegruppen.

Rigshospitalet (RH): Mette Pøhl (overlæge, ph.d. onkolog), Signe Risum (overlæge, ph.d. onkolog) og Mirjana Josipovic, (Fysiker)

Gentofte Hospitaler (HGH): Gitte Persson (Overlæge, ph.d. onkolog)

Aarhus Universitetshospital (AUH): Lone Hoffmann (fysiker, ph.d..), Ditte Møller (fysiker, ph.d.), Steen Hvidtfeldt Poulsen, Professor, Overlæge, ph.d., kardiolog, Marianne Knap (Overlæge, ph.d., onkolog), Azza Khalil (Overlæge, ph.d., onkolog), Marianne Nordsmark (Overlæge, ph.d., onkolog)

Odense Universitetshospital: Tine Schytte (Overlæge, ph.d. onkolog), Agon Olloni (læge), Eva Holtved (overlæge, onkolog), Morten Nielsen (fysiker, ph.d.)

Aalborg Universitetshospital: Svetlana Kunwald (Overlæge, onkolog), Søren Paaske Johnsen (professor, overlæge, ph.d.)

Hospitalsenheden Vest, Kardiologisk afd.: Morten Bøttcher (Overlæge, ph.d., kardiolog)

Manchester/Oxford, UK: Marianne Aznar (Fysiker, ph.d.)

Næstved: Kenneth Hoffland (Overlæge, onkolog)

Vejle: Torben Schjødt Hansen (Overlæge, onkolog)