Projektbeskrivelse
I forlængelse af Visionskonferencen for Lungekræft afholdt i maj 2017 blev et nationalt forskningssamarbejde etableret med henblik på gennemførelse af et national, klinisk kontrolleret projekt: SUrveillance with PET/CT and liquid biopsies of stage I-III lung cancer patients after completion of definitive therapy; a Randomized controlled trial (SUPE-R).

Med dette projekt ønsker vi at undersøge, om man ved brug af PET/CT kan finde flere tilbagefald tidligere, og dermed forbedre behandlingsmulighederne for den enkelte patient. Samtidig vil vi indsamle blodprøver og måle livskvalitet.

Primær kontaktperson
Barbara Malene Fischer, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet