Tværfaglig organisation
DNOG

Projektbeskrivelse
Når en læge skal afgøre, om en patient med hjernekræft har bedst gavn af foton- eller protonterapi, indgår der mange kliniske såvel som tekniske parametre i beslutningsprocessen. Dette skyldes bl.a. manglende viden om stråler og protoners bivirkninger i visse områder i hjernen. Indtil denne viden er på plads, vil der være en stor variation i patienter, der henvises til enten foton- eller protonbehandling. I projektet vil vi undersøge, hvilke parametre lægerne lægger mest vægt på og dermed skabe bedre nationale retningslinjer for, hvilke patienter, der skal henvises til enten foton- eller protonterapi.

Primær kontaktperson 
Jesper Folsted Kallehauge, hospitalsfysiker, PhD, onkologisk afdeling, AUH