Projektbeskrivelse
Stereotaktisk strålebehandling af spinale metastaser er en relativ ny behandling i Danmark . Vi arrangerer denne workshop for at dele vores erfaringer angående patientlejring,scanninger, targetindtegning, planlægning og afgivelse af selve strålebehandlingen. Formålet er at sikre fremtidig behandling af ensrettet og høj kvalitet over hele landet. Vi vil desuden analysere hvor forskellig vores targetindtegning er før og efter konsensus.

Der planlægges at afholde en national workshop om stereotaktisk strålebehandling af spinale knoglemetastaser i løbet af 2018.

Primær kontaktperson
Yasmin Lassen, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Deltagende parter
Charlotte Kristiansen, Afdeling R., Odense Universitetshospital