Projektbeskrivelse 
Venøs tromboemboli (VTE) hos cancerpatienter medfører forværring af prognosen. VTE den hyppigste dødsårsag hos cancerpatienter næst efter cancersygdommen. Anvendelse af antitrombotisk behandling til forebyggelse og behandling af VTE bør derfor ligestilles med anden potentiel livreddende og lindrende behandling.

DCCC projektet nedsætter en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal belyse implementering af anbefalingerne fra den nye CAT rapport, identificere overlevelsesfaktorer og faktorer, der kan øge patientinddragelse samt sikre tættere samarbejde mellem klinik og forskning.

Primær kontaktperson 
Torben Bjerregaard Larsen, Enheden for Trombose & Lægemiddel Forskning, Aalborg Universitetshospital